ω-苄基苯乙酮  1083-30-3 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  ω-苄基苯乙酮

CAS No.:  1083-30-3

结构式:  1083-30-3

分子式:  C15H14O

分子量:  210.27

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

ω-苄基苯乙酮

3,3'-二氨基联苯胺 [91-95-2]

邻硝基二苯胺 [119-75-5]

邻氨基二苯胺 [534-85-0]

3-二乙氨基丙胺 [104-78-9]

环丙酰胺 [6228-73-5]

3-丁烯-1-醇 [627-27-0]

2-硝基丙烷 [79-46-9]

2,3-二甲基-2,3-二硝基丁烷 [3964-18-9]

N,2,3-三甲基-2-异丙基丁酰胺(清凉剂-23) [51115-67-4]

噻吩-2-甲酸 [527-72-0]

ω-苄基苯乙酮

Contact us

ω-苄基苯乙酮 1083-30-3 1,3-二苯基-1-丙酮;ω-苄基苯乙酮;β-苯基苯丙酮;~-苯基苄基酮;苄乙醯苯;~-苯基苄基酮;二氢查耳酮;3-苯基苄基酮

ω-苄基苯乙酮 1083-30-3    1083-30-3 C15H14O|1,3-二苯基-1-丙酮;ω-苄基苯乙酮;β-苯基苯丙酮;~-苯基苄基酮;苄乙醯苯;~-苯基苄基酮;二氢查耳酮;3-苯基苄基酮

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

ω-苄基苯乙酮

二甲醇铜 [1184-54-9]

偶氮安替比林Ⅲ [14918-39-9]

亚甲基环己烷 [1192-37-6]

4-仲丁基苯胺 [30273-11-1]

ANTHRAQUINONE MONOHYDRAZONE [3166-13-0]

2,2-双(4-氨基苯基)六氟丙烷 [1095-78-9]

2-氨基-1-萘酚盐酸盐 [41772-23-0]

3-氨基正丁醇 [2867-59-6]

4-(2-胺乙基)硫代吗啉 [53515-36-9]

三氟乙酸-4-乙烯基苄酯 [229956-99-4]

2-氨基嘧啶-4-甲醛 [165807-06-7]

茜素络合指示剂 [3952-78-1]

钌红 [11103-72-3]

21-乙酸肾上腺酮 [1173-26-8]

BOC-D-精氨酸盐酸盐 [113712-06-4]

N-Fmoc-N'-三苯甲基-L-组氨酸五氟苯基酯 [109434-24-4]

4-TERT-BUTYLDIMETHYLSILYLOXY-2-DIETHYLAMINOMETHYL-2-CYCLOPENTENE-1-ONE [117254-07-6]

三甲胺N-氧化物 [1184-78-7]

来苏糖 [1114-34-7]

正十七胺 [4200-95-7]

(S)-2-噁丙环乙酸乙酯 [112083-63-3]

4-BOC-哌嗪-1-硫酰胺 [196811-66-2]

Z-ASN-ONB [3561-56-6]

对叔丁基8杯芳烃 [68971-82-4]

4-THIO-UMP DISODIUM SALT [4145-46-4]

3-甲基-D-苯丙氨酸 [114926-39-5]

ω-苄基苯乙酮