ω-苄基苯乙酮  1083-30-3 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  ω-苄基苯乙酮

CAS No.:  1083-30-3

结构式:  1083-30-3

分子式:  C15H14O

分子量:  210.27

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

ω-苄基苯乙酮

2-硝基丙烷 [79-46-9]

轮环藤宁 [294-90-6]

肉桂酸异丙酯 [7780-06-5]

邻氨基二苯胺 [534-85-0]

2,3-二甲基-2,3-二硝基丁烷 [3964-18-9]

邻硝基二苯胺 [119-75-5]

3-丁烯-1-醇 [627-27-0]

3,3'-二氨基联苯胺 [91-95-2]

丙酮肟 [127-06-0]

乙酰乙酸(2-甲氧基)乙酯 [22502-03-0]

ω-苄基苯乙酮

Contact us

ω-苄基苯乙酮 1083-30-3 1,3-二苯基-1-丙酮;ω-苄基苯乙酮;β-苯基苯丙酮;~-苯基苄基酮;苄乙醯苯;~-苯基苄基酮;二氢查耳酮;3-苯基苄基酮

ω-苄基苯乙酮 1083-30-3    1083-30-3 C15H14O|1,3-二苯基-1-丙酮;ω-苄基苯乙酮;β-苯基苯丙酮;~-苯基苄基酮;苄乙醯苯;~-苯基苄基酮;二氢查耳酮;3-苯基苄基酮

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

ω-苄基苯乙酮

6-氨基-DL-烟碱 [22790-82-5]

碳酸乙烯亚乙酯 [4427-96-7]

2-羟基环己酮 [533-60-8]

5-1- 吡咯烷-2-噻吩甲醛 [24372-47-2]

4-叔戊基环己醇 [5349-51-9]

2-氨基苯酚硫酸盐 [67845-79-8]

四聚乙醛 [108-62-3]

4-TERT-BUTYL-2,6-DIMETHYLNITROBENZENE [6279-89-6]

4-trifluoromethyl-2-chloro-pyrimidine-5-carboxylic acid [154934-95-9]

5-(1-METHYL-1,2,3,6-TETRAHYDRO-PYRIDIN-4-YL)-1H-INDAZOLE [885272-72-0]

N,N,N',N'-四甲基-1,6-己二胺 [111-18-2]

(+)-4,5-双[羟基(二苯基)甲基]-2-甲基-2-苯基-1,3-二氧戊环 [109306-21-0]

3-甲基-1H-吡咯-4-甲醛 [112758-40-4]

4'-叔丁基-2',6'-二甲基苯乙酮 [2040-10-0]

2-氨基-5-环己基-1,3,4-噻二唑 [56882-77-0]

4-TERT-BUTYL-2-[3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]-MORPHOLINE [119492-01-2]

4-乙烯基联苯 [2350-89-2]

5a-雄甾烷二酮 [846-46-8]

3-氨基荧蒽 [2693-46-1]

1-氨基环丁基羧酸 [22264-16-0]

亚铬酸镍 [12018-18-7]

Z-ASN-ONB [3561-56-6]

偶氮安替比林Ⅲ [14918-39-9]

腺苷-5'-(Β,Γ-亚氨基)三磷酸四锂 [72957-42-7]

间叔丁基苄基醇 [877-65-6]

4-TERT-BUTYLBENZYLISOCYANIDE [728919-99-1]

ω-苄基苯乙酮