ω-苄基苯乙酮  1083-30-3 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  ω-苄基苯乙酮

CAS No.:  1083-30-3

结构式:  1083-30-3

分子式:  C15H14O

分子量:  210.27

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

ω-苄基苯乙酮

5-溴-2,4-二氯嘧啶 [36082-50-5]

吩嗪 [92-82-0]

4,5-二氰基咪唑 [1122-28-7]

1-(3-羟基苯基)-2-[甲基(苯基甲基)氨基]乙酮 [56917-44-3]

1,4-丁二磺酸钠 [36589-61-4]

5-乙硫基四氮唑(ETT) [89797-68-2]

2,3-二氯吡啶 [2402-77-9]

三乙烯二胺 [280-57-9]

4-巯基苯基乙酸 [39161-84-7]

N,2,3-三甲基-2-异丙基丁酰胺(清凉剂-23) [51115-67-4]

ω-苄基苯乙酮

Contact us

ω-苄基苯乙酮 1083-30-3 1,3-二苯基-1-丙酮;ω-苄基苯乙酮;β-苯基苯丙酮;~-苯基苄基酮;苄乙醯苯;~-苯基苄基酮;二氢查耳酮;3-苯基苄基酮

ω-苄基苯乙酮 1083-30-3    1083-30-3 C15H14O|1,3-二苯基-1-丙酮;ω-苄基苯乙酮;β-苯基苯丙酮;~-苯基苄基酮;苄乙醯苯;~-苯基苄基酮;二氢查耳酮;3-苯基苄基酮

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

ω-苄基苯乙酮

4-三氟甲氧基苄肼 [51887-20-8]

1,4-蒽醌 [635-12-1]

5-(1-azepanylsulfonyl)-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid [685088-97-5]

三苯基硼酸酯 [1095-03-0]

2,4,5-三氟-3-羟基苯甲酸 [116751-24-7]

铌酸锂 [12031-63-9]

3-氨基正丁醇 [2867-59-6]

四丙基高钌酸铵 [114615-82-6]

1-(3-乙酰苯基)-2-硫脲 [86801-04-9]

4-TRIMETHYLSILYLMETHYLPYRIDINE [6844-47-9]

腺苷-5'-(Β,Γ-亚氨基)三磷酸四锂 [72957-42-7]

2-氨基苯酚硫酸盐 [67845-79-8]

4'-TRIFLUOROMETHYL-BIPHENYL-2-CARBONITRILE [91748-21-9]

全氟(2-乙氧基乙烷)磺酸 [113507-82-7]

硼化铌 [12007-29-3]

4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[[[[(4-hydroxy-1,5-naphthyridin-3-yl)carbonyl]amino]phenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, monosodium salt, [2S-[2alpha,5alpha,6beta(S*)]]- [58795-03-2]

6-溴-4-氯-喹啉-3-氰基 [364793-54-4]

N-丙烯氧基酞酰亚胺 [39020-79-6]

噻酚-2-羰基咪唑盐酸盐 [54610-70-7]

4-氨基-1,8-萘二甲酸酐 [6492-86-0]

黄芪总皂苷 [17429-69-5]

三氯化钛 [12003-13-3]

BOC-D-精氨酸盐酸盐 [113712-06-4]

(S)-2-异丙氨基-3-甲基-1-丁醇 [112211-88-8]

亚甲基环己烷 [1192-37-6]

五硼酸铵 [12007-89-5]

ω-苄基苯乙酮