(3Β,5Α,25R)3-羟基螺甾-9(11)-烯  1106-20-3 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  (3Β,5Α,25R)3-羟基螺甾-9(11)-烯

CAS No.:  1106-20-3

结构式:  1106-20-3

分子式:  C27H42 O3

分子量:  414.62

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

(3Β,5Α,25R)3-羟基螺甾-9(11)-烯

肉桂酸异丙酯 [7780-06-5]

5-乙硫基四氮唑(ETT) [89797-68-2]

丙烯基乙醚 [928-55-2]

二氨基马来腈 [1187-42-4]

5-溴-2,4-二氯嘧啶 [36082-50-5]

4,5-二氰基咪唑 [1122-28-7]

1,4,7,10-四氮杂环十二烷-1,4,7,10-四乙酸 [60239-18-1]

2,4,5-三氟苯乙酸 [209995-38-0]

2,3-二氯吡啶 [2402-77-9]

4-巯基苯基乙酸 [39161-84-7]

(3Β,5Α,25R)3-羟基螺甾-9(11)-烯

Contact us

(3Β,5Α,25R)3-羟基螺甾-9(11)-烯 1106-20-3 (25R)-5Α-螺甾-9(11)-烯-3Β-醇;(3Β,5Α,25R)3-羟基螺甾-9(11)-烯

(3Β,5Α,25R)3-羟基螺甾-9(11)-烯 1106-20-3    

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

(3Β,5Α,25R)3-羟基螺甾-9(11)-烯

氰噻腙 [21512-15-2]

醋戊曲酯 [25161-41-5]

桐二醇烯酮 [10070-36-7]

2,2,3,4,4,6-六氯联苯 [56030-56-9]

朝藿定 B [110623-73-9]

哌啶-1,3-二甲酸 1-苄酯 3-乙酯 [310454-53-6]

丙烯腈、氯乙烯、苯乙烯三元的共聚物 [25231-96-3]

N-苯甲酰基-5'-O-[双(4-甲氧基苯基)苯基甲基]-2'-O-(2-甲氧基乙基)腺苷 [251647-48-0]

7-苄氧基-3-(二甲基氨甲基)吲哚 [94067-27-3]

5-氯吡唑并[1,5-A]吡啶 [1101120-47-1]

叔丁基2,6-二氮杂螺[3.3]庚烷-2-甲酸酯盐酸盐 [1207840-19-4]

罗非咯啶 [76696-97-4]

4-甲基-1-戊烯与乙烯的聚合物 [25213-96-1]

5-(二甲胺基)-2-(4-(二甲胺基)苯甲酰基)-苯甲酸 [21528-24-5]

2,2-二甲基-6-乙酰基-2H-1-苯并吡喃 [19013-07-1]

3Α,4Β,3Α-半乳四糖 [56038-38-1]

白花前胡甲素 [21499-23-0]

戊卡色林 [620948-93-8]

维拉朵林 [76448-47-0]

抗氧剂 RC 1726 [110675-26-8]

4-乙基环己胺 (顺反异构体混合物) [42195-97-1]

反,反-2-氟-4,4-双(4-戊基环己基)-1,1-联苯 [84816-56-8]

哌氧平 [14008-46-9]

N-苄基-2-哌嗪基-1-YL-乙酰胺盐酸盐 [827614-58-4]

(E)-4-戊氧基肉桂酸 [62718-63-2]

甲基苯甲酸对氰基苯酚酯 [32792-42-0]

(3Β,5Α,25R)3-羟基螺甾-9(11)-烯