(3Β,5Α,25R)3-羟基螺甾-9(11)-烯  1106-20-3 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  (3Β,5Α,25R)3-羟基螺甾-9(11)-烯

CAS No.:  1106-20-3

结构式:  1106-20-3

分子式:  C27H42 O3

分子量:  414.62

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

(3Β,5Α,25R)3-羟基螺甾-9(11)-烯

3-丁烯-1-醇 [627-27-0]

2-硝基丙烷 [79-46-9]

三乙烯二胺 [280-57-9]

轮环藤宁 [294-90-6]

3-二乙氨基丙胺 [104-78-9]

噻吩-2-甲酸 [527-72-0]

邻氨基二苯胺 [534-85-0]

5-溴-2,4-二氯嘧啶 [36082-50-5]

2,4,5-三氟苯乙酸 [209995-38-0]

二丁基月桂酰谷氨酰胺 [63663-21-8]

(3Β,5Α,25R)3-羟基螺甾-9(11)-烯

Contact us

(3Β,5Α,25R)3-羟基螺甾-9(11)-烯 1106-20-3 (25R)-5Α-螺甾-9(11)-烯-3Β-醇;(3Β,5Α,25R)3-羟基螺甾-9(11)-烯

(3Β,5Α,25R)3-羟基螺甾-9(11)-烯 1106-20-3    

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

(3Β,5Α,25R)3-羟基螺甾-9(11)-烯

5-乙基巴比妥酸 [2518-72-1]

双(戊基环戊二烯)二氯化锆 [113040-61-2]

3-甲酰吡唑并[1,5-A]吡啶-5-甲腈 [1101120-05-1]

碱性兰53 [11075-20-0]

1-甲基-1H-吲哚-5-磺酰氯 [859850-75-2]

八(苯胺基)八(苯硫基)酞菁氧钒 [156158-64-4]

1-溴-5-氯异喹啉 [1207448-41-6]

吡可乐定 [72467-44-8]

4-BOC-1-(6-溴-2-吡啶基)哌嗪 [331767-56-7]

2-氨基-3,4,5-三氟苯甲酸 [531529-72-3]

硒酸 [7783-08-6]

弗斯特罗定杂质B [1208313-13-6]

六亚硝基铱酸钠 [94022-51-2]

三环[6.2.1.0(2,7)]十一碳-4-烯 [91465-71-3]

3,5-二氟-4-(三氟甲基)苯乙酸 [132992-26-8]

4-辛基苯磺酸钠 [6149-03-7]

3-甲氧基-4-(1-BOC-4-甲氧基哌啶)苯甲酸甲酯 [906565-52-4]

氨己烯酸 [60643-86-9]

酸性铬蓝K [3270-25-5]

月桂酸异辛酯 [84713-06-4]

1-(-羟基苯基)2,4,6-三苯基氢吡啶内盐水合物 [123334-01-0]

4-(2-氧-4-苯基-2,3-二氢-1H-咪唑-1-基)哌啶-1-甲酸乙酯 [22811-37-3]

溶剂蓝23 [2152-64-9]

2-甲氧基-4-氨基-5-硫氰基苯甲酸甲酯 [59168-56-8]

2-(三氟甲基)-1,3-噻唑-4-羧酸 [915030-08-9]

1-(1,2,3,4-四氢萘烯-2-基)哌嗪 [1900-04-5]

(3Β,5Α,25R)3-羟基螺甾-9(11)-烯