(3Β,5Α,25R)3-羟基螺甾-9(11)-烯  1106-20-3 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  (3Β,5Α,25R)3-羟基螺甾-9(11)-烯

CAS No.:  1106-20-3

结构式:  1106-20-3

分子式:  C27H42 O3

分子量:  414.62

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

(3Β,5Α,25R)3-羟基螺甾-9(11)-烯

三乙烯二胺 [280-57-9]

1,4,7,10-四氮杂环十二烷-1,4,7,10-四乙酸 [60239-18-1]

邻氨基二苯胺 [534-85-0]

丙烯基乙醚 [928-55-2]

2,4,5-三氟苯乙酸 [209995-38-0]

4-巯基苯基乙酸 [39161-84-7]

二氨基马来腈 [1187-42-4]

4,5-二氰基咪唑 [1122-28-7]

吩嗪 [92-82-0]

2,3-二甲基-2,3-二硝基丁烷 [3964-18-9]

(3Β,5Α,25R)3-羟基螺甾-9(11)-烯

Contact us

(3Β,5Α,25R)3-羟基螺甾-9(11)-烯 1106-20-3 (25R)-5Α-螺甾-9(11)-烯-3Β-醇;(3Β,5Α,25R)3-羟基螺甾-9(11)-烯

(3Β,5Α,25R)3-羟基螺甾-9(11)-烯 1106-20-3    

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

(3Β,5Α,25R)3-羟基螺甾-9(11)-烯

2,5-二氯-4-氨基喹唑啉 [1107695-06-6]

4-硝基-3-甲氧基羰基苯甲酸 [64152-09-6]

4-氨基-2-甲氧基苯腈 [7251-09-4]

哌芬酯 [15686-87-0]

双(3-三甲氧基硅烷基丙基)-N-甲胺 [31024-70-1]

6-哌啶烟酸 [120800-50-2]

2-氯-5-(三氟甲基)苯-1-磺酰氯 [54090-08-3]

硫氢化钾 [1310-61-8]

2-(甲基硫代)丙酸甲酯 [33178-98-2]

全氟己二酸水合物 [123334-02-1]

氧 [7782-44-7]

N-癸基溴化锌, 0.5M THF溶液, 氩气下用可重封的 CHEMSEAL 瓶包装 [160516-17-6]

2-甲基3-(三氟甲基)苯甲酸 [62089-35-4]

5-(1H-咪唑-1-基)-2-氨基吡啶 [1233026-51-1]

愈创他明 [15687-23-7]

7-氮杂吲哚-3-羧酸 [156270-06-3]

叔丁基二苯基甲氧基硅烷 [76358-47-9]

1,3-二氧杂环庚烷与1,3,5-三氧杂环己烷的聚合物 [25214-85-1]

环己烯-D10 [16035-50-0]

氯化-1-苄喹啉盐 [15619-48-4]

((1S,2S)-2-(氨基甲基)环丙基)甲醇 [956722-48-8]

4-溴-1H-吲哚-3-羧酸 [110811-31-9]

尿促性素 [61489-71-2]

磷酸氢钠铵 [7783-13-3]

7,8-二氯-1,2,3,4-四氢-4-甲基-异喹啉 [781564-16-7]

(R)-1-苯甲酰-2-叔丁基-3-甲基-4-咪唑烷酮 [101055-57-6]

(3Β,5Α,25R)3-羟基螺甾-9(11)-烯