(3Β,5Α,25R)3-羟基螺甾-9(11)-烯  1106-20-3 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  (3Β,5Α,25R)3-羟基螺甾-9(11)-烯

CAS No.:  1106-20-3

结构式:  1106-20-3

分子式:  C27H42 O3

分子量:  414.62

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

(3Β,5Α,25R)3-羟基螺甾-9(11)-烯

噻吩-2-甲酸 [527-72-0]

3-丁烯-1-醇 [627-27-0]

邻硝基二苯胺 [119-75-5]

1,2-乙二磺酸二水合物 [5982-56-9]

4-巯基苯基乙酸 [39161-84-7]

丙烯基乙醚 [928-55-2]

1,4-噻恶烷 [15980-15-1]

5-乙硫基四氮唑(ETT) [89797-68-2]

二氨基马来腈 [1187-42-4]

环丙胺 [765-30-0]

(3Β,5Α,25R)3-羟基螺甾-9(11)-烯

Contact us

(3Β,5Α,25R)3-羟基螺甾-9(11)-烯 1106-20-3 (25R)-5Α-螺甾-9(11)-烯-3Β-醇;(3Β,5Α,25R)3-羟基螺甾-9(11)-烯

(3Β,5Α,25R)3-羟基螺甾-9(11)-烯 1106-20-3    

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

(3Β,5Α,25R)3-羟基螺甾-9(11)-烯

1-乙酰哌啶-4-胺 [160357-94-8]

(1R,2S)-REL-2-(3,4-二氟苯基)环丙胺 [1006614-49-8]

4-氯乙酰基哌嗪-1-羧酸叔丁酯 [190001-40-2]

枸橼酸莫沙必利 [156925-25-6]

HSTUN,N,N,N-四甲基脲-O-(N-琥珀酸亚胺基)六氟磷酸盐 [265651-18-1]

4-(溴甲基)二苯甲酮 [32752-54-8]

乙基 5-氨基吡唑并[1,5-A]吡啶-3-甲酸酯 2,2,2-三氟乙酸酯 [1101120-35-7]

丙克拉莫 [85966-89-8]

氘代硝基苯 [4165-60-0]

百脉根(LOTUS CORNICULATUS)花提取物 [84696-24-2]

抗氧剂 RC 1726 [110675-26-8]

磷柳酸 [6064-83-1]

1-氯-1-硅杂-2,4-环己二烯 [72443-07-3]

邻氯胺 T [110076-44-3]

2-己炔酸 [764-33-0]

反式-N-甲基-4-甲基环己胺 [2523-88-8]

(4ALPHA,6BETA)-6,9-二羟基-15-氧代贝壳杉烷-18-酸 [1401419-88-2]

2-(1H-咪唑基-2-基)苯甲醛 [139975-94-3]

苯磺酸[(5-溴-2-羟基苯基)亚甲基]酰肼 [326886-05-9]

1-丁氧基-4-硝基苯 [7244-78-2]

二氯化二氨络钯氯化氨钯 [15684-18-1]

1-(2-甲氧基苯甲酰基)-3-甲基哌啶 [560098-24-0]

7-苄氧基-3-(二甲基氨甲基)吲哚 [94067-27-3]

甲醛与苯胺的聚合物 [25214-70-4]

2-氨乙基异丙醚 [81731-43-3]

苯并呋喃-3-基乙酸 [64175-51-5]

(3Β,5Α,25R)3-羟基螺甾-9(11)-烯