Α-L-谷氨酰-L-谷氨酸  1116-22-9 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  Α-L-谷氨酰-L-谷氨酸

CAS No.:  1116-22-9

结构式:  1116-22-9

分子式:  C10H16N2O7

分子量:  276.24

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

Α-L-谷氨酰-L-谷氨酸

肉桂酸异丙酯 [7780-06-5]

1,4-噻恶烷 [15980-15-1]

轮环藤宁 [294-90-6]

3,3'-二氨基联苯胺 [91-95-2]

1-(3-羟基苯基)-2-[甲基(苯基甲基)氨基]乙酮 [56917-44-3]

环丙酰胺 [6228-73-5]

丙酮肟 [127-06-0]

2,3-二氯吡啶 [2402-77-9]

1,4,7,10-四氮杂环十二烷-1,4,7,10-四乙酸 [60239-18-1]

2,4,5-三氟苯乙酸 [209995-38-0]

Α-L-谷氨酰-L-谷氨酸

Contact us

Α-L-谷氨酰-L-谷氨酸  1116-22-9 Α-L-谷氨酰-L-谷氨酸;H-Γ-谷氨酰谷氨酸;Α-L-谷氨酰-L-谷氨酸;Γ-L-谷氨酰基-L-谷氨酸

Α-L-谷氨酰-L-谷氨酸  1116-22-9    

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

Α-L-谷氨酰-L-谷氨酸

(R)-3-氨基丁醇 [61477-40-5]

α,α-二甲基环己烷丙醇 [83926-73-2]

1-苯基环丙胺 [41049-53-0]

2,3-二溴-4-氧-2-丁烯酸 [21577-50-4]

3-溴-2-氯苯硼酸 [352535-98-9]

dimethyl 3-hydroxyphtalate [36669-02-0]

(2-肟基-氰基乙酸乙酯)-N,N-二甲基-吗啉基脲六氟磷酸酯 [68419-38-5]

5-溴-2,3-二氢-1H-茚-1-胺 [185122-74-1]

3-(二氟甲基)-1-甲基-1H-吡唑-4- 羧酸 [176969-34-9]

Ethanaminium, 2-[[(4-aminophenoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-, inner salt [102185-28-4]

替米沙坦杂质G [144702-27-2]

丁酰胺酸 [638-32-4]

酒石酸酮色林 [83846-83-7]

4-(2-呋喃基)-1-丁烯-4-醇 [6398-51-2]

1,2,3,4-四氢-6-甲氧基-4-异喹啉羧酸 [1207175-96-9]

四溴磺酚钠 [71-67-0]

2-硝基苯乙基溴 [16793-89-8]

双酚A型二醚二酐 [38103-06-9]

苯乙醇腈 [532-28-5]

左旋千金藤啶碱 [16562-13-3]

八氟丙烷 [76-19-7]

5-氯甲基嘧啶 [101346-02-5]

4-哌嗪基苯并噻吩盐酸盐 [913614-18-3]

二苯并呋喃-2-甲酸 [22439-48-1]

溴酸钙 [10102-75-7]

5-溴-2-氯-1,3-苯并恶唑 [1030377-54-8]

Α-L-谷氨酰-L-谷氨酸