Α-L-谷氨酰-L-谷氨酸  1116-22-9 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  Α-L-谷氨酰-L-谷氨酸

CAS No.:  1116-22-9

结构式:  1116-22-9

分子式:  C10H16N2O7

分子量:  276.24

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

Α-L-谷氨酰-L-谷氨酸

环丙胺 [765-30-0]

2-硝基丙烷 [79-46-9]

2,4,5-三氟苯乙酸 [209995-38-0]

2-(3'-氯磺酰基-4'-氯苯甲酰)苯甲酸 [68592-12-1]

1-(3-羟基苯基)-2-[甲基(苯基甲基)氨基]乙酮 [56917-44-3]

1,4-噻恶烷 [15980-15-1]

1,2-乙二磺酸二水合物 [5982-56-9]

丙烯基乙醚 [928-55-2]

邻氨基二苯胺 [534-85-0]

5-溴-2,4-二氯嘧啶 [36082-50-5]

Α-L-谷氨酰-L-谷氨酸

Contact us

Α-L-谷氨酰-L-谷氨酸  1116-22-9 Α-L-谷氨酰-L-谷氨酸;H-Γ-谷氨酰谷氨酸;Α-L-谷氨酰-L-谷氨酸;Γ-L-谷氨酰基-L-谷氨酸

Α-L-谷氨酰-L-谷氨酸  1116-22-9    

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

Α-L-谷氨酰-L-谷氨酸

(E)-3-(4-醛基苯基)丙烯酸甲酯 [58045-41-3]

2,7-二叔丁基芘 [24300-91-2]

5-氯-1,3-二氢-1,3,3-三甲基螺[2H-吲哚-2,3′-(3H)萘并[2,1-B](1,4)嗪] [27333-50-2]

O-(1-chloroethyl) S-ethyl carbonothioate [101506-43-8]

4-甲氧基甲卡西酮 [530-54-1]

反式-4-氨基-1-羟基金刚烷盐酸盐 [62075-23-4]

二氯代苯胩 [622-44-6]

2-甲基巯基-5-溴嘧啶-4-甲酸甲酯 [50593-91-4]

N-(1-甲氧基羰基-2,2-二甲基丙基)-1-(环己基甲基)吲哚-3-甲酰胺 [1715016-78-6]

3-(二氟甲基)-1-甲基-1H-吡唑-4- 羧酸 [176969-34-9]

月桂胺二亚丙基二胺 [2372-82-9]

二乙基色胺 [7558-72-7]

三吡咯烷膦 [5666-12-6]

异硫氰酸2-甲氧基乙酯 [38663-85-3]

6-胍基己酸 [6659-35-4]

吗拉胺中间体 [3626-55-9]

(1S,4R)-4-(2-氨基-6-氯-9H-嘌呤-9-基)-2-环戊烯-1-甲醇 [136522-33-3]

2-[4-(环丙基硫基)苯基]-2-氧代乙酸乙酯 [745052-94-2]

甲卡西酮盐酸盐 [49656-78-2]

4-溴-2-苯基噻唑 [141305-40-0]

5-硝基-2,3-二氯吡啶 [22353-40-8]

3,6-二氧辛二酸 [23243-68-7]

3 - [4 - (氯甲基)苯基] - 1 -甲基- 1H -吡唑 [916766-83-1]

2-吡嗪甲醛 [5780-66-5]

卡地酰胺钠 [131410-50-9]

4-氯代苯并噻吩 [66490-33-3]

Α-L-谷氨酰-L-谷氨酸