Α-L-谷氨酰-L-谷氨酸  1116-22-9 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  Α-L-谷氨酰-L-谷氨酸

CAS No.:  1116-22-9

结构式:  1116-22-9

分子式:  C10H16N2O7

分子量:  276.24

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

Α-L-谷氨酰-L-谷氨酸

1,4,7,10-四氮杂环十二烷-1,4,7,10-四乙酸 [60239-18-1]

4,5-二氰基咪唑 [1122-28-7]

2-硝基丙烷 [79-46-9]

5-乙硫基四氮唑(ETT) [89797-68-2]

1,4-噻恶烷 [15980-15-1]

丙酮肟 [127-06-0]

1,2-乙二磺酸二水合物 [5982-56-9]

二氨基马来腈 [1187-42-4]

1-(3-羟基苯基)-2-[甲基(苯基甲基)氨基]乙酮 [56917-44-3]

N,2,3-三甲基-2-异丙基丁酰胺(清凉剂-23) [51115-67-4]

Α-L-谷氨酰-L-谷氨酸

Contact us

Α-L-谷氨酰-L-谷氨酸  1116-22-9 Α-L-谷氨酰-L-谷氨酸;H-Γ-谷氨酰谷氨酸;Α-L-谷氨酰-L-谷氨酸;Γ-L-谷氨酰基-L-谷氨酸

Α-L-谷氨酰-L-谷氨酸  1116-22-9    

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

Α-L-谷氨酰-L-谷氨酸

L-(+)-鼠李糖一水合物 [10030-85-0]

二乙基色胺 [7558-72-7]

(R)-2-甲氧基丙-1-醇 [6131-59-5]

美沙卡伯 [34262-84-5]

吡唑-1-甲脒 [4023-00-1]

N-[4-[[1-[2-(6-甲基-2-吡啶基)乙基]-4-哌啶基]羰基]苯基]甲烷磺酰胺二盐酸盐 [113559-13-0]

枯草芽孢杆菌 [68038-70-0]

rac threo-9,10-Dihydroxystearic Acid [2391-05-1]

乙基苯内酯 [15399-05-0]

3,4-二氢-2H-苯并[1,4]恶嗪-8-醇 [704879-73-2]

O-(1-chloroethyl) S-ethyl carbonothioate [101506-43-8]

α,α-二甲基环己烷丙醇 [83926-73-2]

2-苯并恶唑乙腈 [15344-56-6]

4-甲氧基甲卡西酮 [530-54-1]

2-哌嗪羧酸乙酯 [89941-07-1]

[130007-86-2]

4-氯-7-甲氧基-六硝基癸啉-3-甲腈 [214470-33-4]

齐培丙醇 [34758-83-3]

1-(2-氟苄基)-1H-吡唑并[3,4-B]吡啶-3-甲脒盐酸盐 [256499-19-1]

百草枯 [4685-14-7]

2-(5-甲基噻吩-2-基)乙酸 [70624-30-5]

依他喹酮 [7432-25-9]

醋酸锑 [6923-52-0]

3-氯-2,6-二乙基苯胺 [67330-62-5]

1-氯-2-(4-乙氧基苄基)-4-碘代苯 [1103738-29-9]

4-(Oxiran-2-ylmethoxy)butan-1-ol [4711-95-9]

Α-L-谷氨酰-L-谷氨酸