Α-L-谷氨酰-L-谷氨酸  1116-22-9 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  Α-L-谷氨酰-L-谷氨酸

CAS No.:  1116-22-9

结构式:  1116-22-9

分子式:  C10H16N2O7

分子量:  276.24

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

Α-L-谷氨酰-L-谷氨酸

肉桂酸异丙酯 [7780-06-5]

环丙酰胺 [6228-73-5]

吩嗪 [92-82-0]

丙酮肟 [127-06-0]

丙烯基乙醚 [928-55-2]

N,2,3-三甲基-2-异丙基丁酰胺(清凉剂-23) [51115-67-4]

1,4,7,10-四氮杂环十二烷-1,4,7,10-四乙酸 [60239-18-1]

2-硝基丙烷 [79-46-9]

1,2-乙二磺酸二水合物 [5982-56-9]

邻氨基二苯胺 [534-85-0]

Α-L-谷氨酰-L-谷氨酸

Contact us

Α-L-谷氨酰-L-谷氨酸  1116-22-9 Α-L-谷氨酰-L-谷氨酸;H-Γ-谷氨酰谷氨酸;Α-L-谷氨酰-L-谷氨酸;Γ-L-谷氨酰基-L-谷氨酸

Α-L-谷氨酰-L-谷氨酸  1116-22-9    

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

Α-L-谷氨酰-L-谷氨酸

卡地酰胺钠 [131410-50-9]

呋喃苯烯酸钠 [54992-23-3]

2,7-二叔丁基芘 [24300-91-2]

(R)-1-(BOC-氨基)-2-丙醇,98% [119768-44-4]

(R)-1-(苯硫基)-4-(4-吗啉基)-2-丁胺 [870812-95-6]

2-己烯 [592-43-8]

(2E)-4-(二甲基氨基)丁-2-烯酸 [98548-82-4]

2,3-dimethylquinoxaline 1,4-dioxide [5432-74-6]

1-苯基-2-(N-吡咯烷基)-1-己酮 [13415-86-6]

敌稻瘟 [115-31-1]

五氟苯酚二乙基三甲基烯酯 [306-91-2]

D-葡糖醛酸钠 一水 [207300-70-7]

Nicotinamide Riboside Triflate [445489-49-6]

去甲斑蝥素 [5442-12-6]

3-Amino-dibenzofuran-4-ol [854585-13-0]

2'-羟基苯丁酮 [2887-61-8]

4-溴-2-硝基吡啶-3-胺 [1305317-30-9]

beta-环糊精 [68168-23-0]

AG-120 [1448346-63-1]

2,4-二氟-5-硝基吡啶 [60186-15-4]

地塞米松异烟酸酯 [2265-64-7]

1-甲基-4-苯基-4-哌啶丙酸酯 [13147-09-6]

(2E)-3-[(4S)-2,2-二甲基-1,3-二氧戊环-4-基]-2-甲基-2-丙烯酸乙酯 [81997-76-4]

(S)-1,2,3,4-四氢-3-异喹啉羧酸叔丁酯盐酸盐 [77497-74-6]

6-溴苯并[D]异恶唑-3(2H)-酮 [65685-51-0]

3-羟基乙炔 [10401-11-3]

Α-L-谷氨酰-L-谷氨酸