Α-L-谷氨酰-L-谷氨酸  1116-22-9 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  Α-L-谷氨酰-L-谷氨酸

CAS No.:  1116-22-9

结构式:  1116-22-9

分子式:  C10H16N2O7

分子量:  276.24

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

Α-L-谷氨酰-L-谷氨酸

吩嗪 [92-82-0]

1,4-噻恶烷 [15980-15-1]

4,5-二氰基咪唑 [1122-28-7]

二丁基异辛酰谷氨酰胺 [486455-65-6]

肉桂酸异丙酯 [7780-06-5]

1-(3-羟基苯基)-2-[甲基(苯基甲基)氨基]乙酮 [56917-44-3]

4-巯基苯基乙酸 [39161-84-7]

环丙酰胺 [6228-73-5]

二氨基马来腈 [1187-42-4]

邻氨基二苯胺 [534-85-0]

Α-L-谷氨酰-L-谷氨酸

Contact us

Α-L-谷氨酰-L-谷氨酸  1116-22-9 Α-L-谷氨酰-L-谷氨酸;H-Γ-谷氨酰谷氨酸;Α-L-谷氨酰-L-谷氨酸;Γ-L-谷氨酰基-L-谷氨酸

Α-L-谷氨酰-L-谷氨酸  1116-22-9    

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

Α-L-谷氨酰-L-谷氨酸

5-氮杂吲哚-3-甲酸甲酯 [1353101-49-1]

单叔丁基琥珀酸酯 [15026-17-2]

4-甲基-1-(3-硝基-5-三氟甲基-苯基)-1H-咪唑 [916975-92-3]

2-甲基-1-(萘-2-基)丙胺 [198226-63-0]

颜料黄 151 [31837-42-0]

反式-4-氨基-1-羟基金刚烷盐酸盐 [62075-23-4]

(2-甲酰基吡啶-3-基)氨基甲酸叔丁酯 [116026-99-4]

2-甲基-6-甲氧基-5-异丙基吡嗪 [56343-37-4]

2-氨基4-羟基苯甲酸 [38160-63-3]

5,6-Dichloro-[1,2,5]oxadiazolo[3,4-b]pyrazine [153493-48-2]

乙酰乙酸异丁酯 [7779-75-1]

4,4,4-三氟-3-(三氟甲基)丁酸 [17327-33-2]

methyl 6-(cyanomethyl)-2-naphthoate [1000564-80-6]

6-Methoxy-benzooxazole-2-thiol [13895-04-0]

4-vinyl-dihydrofuran-2(3H)-one [53627-36-4]

(2E)-4-(二甲基氨基)丁-2-烯酸 [98548-82-4]

4-[1-[[[2,5-二甲基-4-[[4-(三氟甲基)苯基]甲基]-3-噻吩基]羰基]氨基]环丙基]苯甲酸 [1006036-87-8]

5-甲基-2-吡咯酮 [108-27-0]

7-Bromo-4-methylisoquinoline [958880-29-0]

去氧麻黄碱 [7632-10-2]

2,4-二溴-5-(三氟甲基)-1H-咪唑 [81654-02-6]

2-己烯 [592-43-8]

3,6-二碘吲唑 [319472-78-1]

环己烯巴比妥 [52-31-3]

2,3-二氯-D-苯丙氨酸 [1241677-43-9]

甲卡西酮盐酸盐 [49656-78-2]

Α-L-谷氨酰-L-谷氨酸