1-TETRADECENE  1120-36-1   Custom Manufacturer

DWChem.cn

Product Name:   1-TETRADECENE

CAS No.:  1120-36-1

Structural Formula:   1120-36-1

Molecular Formula:   C14H28

Formula Weight:   196.37

If you are interested in this product, please contact us by email Contact us. We'll reply you ASAP.

Our Products

2,3-Diaminomaleonitrile [1187-42-4]

5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine [36082-50-5]

2-Nitrodiphenylamine [119-75-5]

DOTA [60239-18-1]

N,2,3-Trimethyl-2-isopropylbutamide [51115-67-4]

4-MERCAPTOPHENYLACETIC ACID [39161-84-7]

1,2-Ethanedisulfonic Acid [5982-56-9]

3-Diethylaminopropylamine [104-78-9]

4,5-Dicyanoimidazole(DCI) [1122-28-7]

Acetone oxime [127-06-0]

1-TETRADECENE [1120-36-1]

Contact us

1-TETRADECENE 1120-36-1 TIMTEC-BB SBB008940

1-TETRADECENE 1120-36-1    1120-36-1|C14H28|1-TETRADECENE|

Contact us

Custom Synthesis or Custom Manufacture

2-BROMO-2-CYANOHEXAFLUOROPROPANE [52198-56-8]

4-Fluoroanisole [459-60-9]

ALLYLPENTAFLUOROBENZENE [1736-60-3]

Methyl naphthalene-1-acetate [2876-78-0]

TITANIUM TRIS(DIOCTYLPHOSPHATO)-ISOPROPOXIDE [68585-79-5]

2-AMINO-3-FORMYLCHROMONE [61424-76-8]

2-Nitrophenylacetic acid [3740-52-1]

DIMETHYL PHOSPHATE [813-78-5]

TRIPHENYLSULFONIUM TRIFLUOROMETHANESULFONATE [66003-78-9]

Methyl 3-chlorosulfonylthiophene-2-carboxylate [59337-92-7]

3,4-Pyridinedicarboxylic acid [490-11-9]

2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol [128-37-0]

9,10-Bis(phenylethynyl)anthracene [10075-85-1]

2-METHYL-3-BUTENENITRILE [16529-56-9]

1,2-Diaminocyclohexane [694-83-7]

Hydrazine hydrate [7803-57-8]

HO(TMHD)3 [15522-73-3]

Carbobenzoxyhydrazide [5331-43-1]

POTASSIUM ISOPROPOXIDE [6831-82-9]

4-BROMO-2-METHYLPHENYL ISOTHIOCYANATE [19241-38-4]

3-Ethynylthiophene [67237-53-0]

TITANIUM DIISOPROPOXIDE BIS(TETRAMETHYLHEPTANEDIONATE) [144665-26-9]

Gallium 8-hydroxyquinolinate [14642-34-3]

BIS(TRIFLUORO-2,4-PENTANEDIONATO)MAGNESIUM(II) [53633-79-7]

ZIRCONIUM(IV) ETHOXIDE [18267-08-8]

1-BROMO-1-FLUOROETHYLENE [420-25-7]

1-TETRADECENE [1120-36-1]