β-溴代异丙基苯  1459-00-3 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  β-溴代异丙基苯

CAS No.:  1459-00-3

结构式:  1459-00-3

分子式:  C9H11Br

分子量:  199.09

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

β-溴代异丙基苯

1,4,7,10-四氮杂环十二烷-1,4,7,10-四乙酸 [60239-18-1]

3,3'-二氨基联苯胺 [91-95-2]

二氨基马来腈 [1187-42-4]

丙酮肟 [127-06-0]

邻硝基二苯胺 [119-75-5]

吩嗪 [92-82-0]

噻吩-2-甲酸 [527-72-0]

2,4,5-三氟苯乙酸 [209995-38-0]

5-乙硫基四氮唑(ETT) [89797-68-2]

2-(3'-氯磺酰基-4'-氯苯甲酰)苯甲酸 [68592-12-1]

β-溴代异丙基苯

Contact us

β-溴代异丙基苯 1459-00-3 β-溴代异丙基苯;1-溴-2-苯基丙烷;1-溴-2-苯基丙烷,97%;Β-溴代异丙基苯;B-溴代异丙基苯;Β-溴代苯丙烷

β-溴代异丙基苯 1459-00-3    1459-00-3|C9H11Br|β-溴代异丙基苯;1-溴-2-苯基丙烷;1-溴-2-苯基丙烷,97%;Β-溴代异丙基苯;B-溴代异丙基苯

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

β-溴代异丙基苯

N-乙酰-5-羟色胺 [1210-83-9]

乙胺盐酸盐 [557-66-4]

3-CHLOROPROPYL-N-OCTYL SULFOXIDE [3569-57-1]

N-Acetyl-L-isoleucine ethyl ester [4819-22-1]

2-乙酰胺基-5-硝基吡啶 [5093-64-1]

5-乙酰氨基-2-溴-苯甲酸 [22921-67-1]

4,8-二羟基喹啉-2-甲酸 [59-00-7]

乙二酸二锂盐 [553-91-3]

2-FLUORO-5-IODOPYRIMIDINE [697300-79-1]

苄基双(三苯基磷)氯化钯 [22784-59-4]

N-Α-乙酰-L-精氨酸 [155-84-0]

2-氧代-1-环庚烷甲酸甲酯 [52784-32-4]

四氢噻喃-4-胺 [21926-00-1]

苯并[E]芘 [192-97-2]

偶氮苯-4,4'-二羰酰氯 [10252-29-6]

3-溴-2-甲氧基苯甲酸 [101084-39-3]

2-(苯甲酰氨基)-4-甲基吡啶 [13021-71-1]

异丙基丙二酸二甲酯 [2917-78-4]

N-(3-氯苯基)邻苯二甲酰亚胺 [42251-84-3]

异硫氰酸1-金刚烷酯 [4411-26-1]

2-乙酰基-5-碘噻吩 [30955-94-3]

普罗瑞林 [24305-27-9]

1-溴-5-(4-甲氧苯基)戊烷 [14469-84-2]

3-BROMO-5-(4-METHYLBENZYLSULFONYL)-1,2,4-THIADIAZOLE [494763-25-6]

泮库溴铵 [15500-66-0]

4-丁基吗啉 [1005-67-0]

β-溴代异丙基苯