β-溴代异丙基苯  1459-00-3 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  β-溴代异丙基苯

CAS No.:  1459-00-3

结构式:  1459-00-3

分子式:  C9H11Br

分子量:  199.09

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

β-溴代异丙基苯

2,3-二甲基-2,3-二硝基丁烷 [3964-18-9]

3,3'-二氨基联苯胺 [91-95-2]

丙酮肟 [127-06-0]

环丙酰胺 [6228-73-5]

邻氨基二苯胺 [534-85-0]

2-(3'-氯磺酰基-4'-氯苯甲酰)苯甲酸 [68592-12-1]

4-巯基苯基乙酸 [39161-84-7]

1,4-噻恶烷 [15980-15-1]

1,2-乙二磺酸二水合物 [5982-56-9]

二丁基月桂酰谷氨酰胺 [63663-21-8]

β-溴代异丙基苯

Contact us

β-溴代异丙基苯 1459-00-3 β-溴代异丙基苯;1-溴-2-苯基丙烷;1-溴-2-苯基丙烷,97%;Β-溴代异丙基苯;B-溴代异丙基苯;Β-溴代苯丙烷

β-溴代异丙基苯 1459-00-3    1459-00-3|C9H11Br|β-溴代异丙基苯;1-溴-2-苯基丙烷;1-溴-2-苯基丙烷,97%;Β-溴代异丙基苯;B-溴代异丙基苯

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

β-溴代异丙基苯

DICHLOROISOPROTERENOL HYDROCHLORIDE [51-29-6]

N-乙酰-L-半胱氨酸甲酯 [7652-46-2]

索拉非尼相关物质2 [18585-06-3]

山楂酸 [4373-41-5]

穿心莲内酯 [5508-58-7]

rac-乙烯双(1-茚基)二氯化锆 [100080-82-8]

十八烷酸-1-甲基乙基酯 [112-10-7]

丙基丙二酸二甲酯 [14035-96-2]

Fmoc-L-天冬氨酸 4-甲酯 [145038-53-5]

2-(4-甲基苯基)-2-氧代硫氰酸乙酯 [6097-27-4]

氯化镧 [10025-84-0]

3-苯氧基溴丙烷 [588-63-6]

1-环己基哌啶 [3319-01-5]

N-Acetyl-L-leucine ethyl ester [4071-36-7]

N-丙酮基吡啶氯化物 [42508-60-1]

2,5-二三氟甲基苯胺 [328-93-8]

金合欢醇 [106-28-5]

草酸锌 [4255-07-6]

N-(2-[(2-HYDROXYETHYL)AMINO]-2-OXOETHYL)BENZENECARBOXAMIDE [72085-01-9]

3-溴-2-氟-6-甲基吡啶 [375368-78-8]

4-AMINO-5-(4-CHLOROPHENYLSULFONYL)-2-(PROPYLTHIO)THIAZOLE [494763-20-1]

1-(2,6-二甲基苯基)哌嗪 [1012-91-5]

3-苯氧基噻吩-2-甲醛肟 [175203-75-5]

1,3-丙二醇单乙醚 [111-35-3]

外消旋1-苯乙醇 [13323-81-4]

赖氨加压素 [50-57-7]

β-溴代异丙基苯