β-溴代异丙基苯  1459-00-3 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  β-溴代异丙基苯

CAS No.:  1459-00-3

结构式:  1459-00-3

分子式:  C9H11Br

分子量:  199.09

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

β-溴代异丙基苯

5-乙硫基四氮唑(ETT) [89797-68-2]

N,2,3-三甲基-2-异丙基丁酰胺(清凉剂-23) [51115-67-4]

2-硝基丙烷 [79-46-9]

邻氨基二苯胺 [534-85-0]

噻吩-2-甲酸 [527-72-0]

4,5-二氰基咪唑 [1122-28-7]

4-巯基苯基乙酸 [39161-84-7]

三乙烯二胺 [280-57-9]

2,3-二氯吡啶 [2402-77-9]

1-(3-羟基苯基)-2-[甲基(苯基甲基)氨基]乙酮 [56917-44-3]

β-溴代异丙基苯

Contact us

β-溴代异丙基苯 1459-00-3 β-溴代异丙基苯;1-溴-2-苯基丙烷;1-溴-2-苯基丙烷,97%;Β-溴代异丙基苯;B-溴代异丙基苯;Β-溴代苯丙烷

β-溴代异丙基苯 1459-00-3    1459-00-3|C9H11Br|β-溴代异丙基苯;1-溴-2-苯基丙烷;1-溴-2-苯基丙烷,97%;Β-溴代异丙基苯;B-溴代异丙基苯

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

β-溴代异丙基苯

1-(3-羟基-4-甲氧基苯基)-3-甲基-1-丁酮 [99783-85-4]

伐普肽 [103222-11-3]

4-乙酰氧基-3-甲氧基苯乙酸 [5447-38-1]

5-叔丁基-2-(氯甲基)恶唑 [224441-73-0]

5-(三氟甲基)-2-吡啶羧酸乙酯 [128072-94-6]

2-甲基-5-嘧啶甲醇 [2239-83-0]

海沙瑞林 [140703-51-1]

无水溴化钡 [10553-31-8]

(1S,3S)-3-ACETYL-2,2-DIMETHYLCYCLOBUTANE ACETONITRILE [28353-00-6]

吊白块 次硫酸氢钠甲醛 [149-44-0]

醋酸西曲瑞克 [120287-85-6]

2-苯并恶唑酮-5-甲砜 [13920-98-4]

4'-CHLORO-BIPHENYL-2-YLAMINE [1204-44-0]

6-氯己炔 [10297-06-0]

1-(2,6-二甲基苯基)哌嗪 [1012-91-5]

1,2-二甲基吲哚-3-甲酸 [20357-15-7]

5-溴化铌 [10026-12-7]

钾 [7440-09-7]

1,3-二丙基-8-环戊基黄嘌呤 [102146-07-6]

4-正壬基苯甲酸 [38289-46-2]

1,3-二甲基-吡唑-5-基胺盐酸盐 [103068-64-0]

4-乙酰基-4-丙基联苯 [60137-92-0]

1-环己基哌啶 [3319-01-5]

N-乙酰基-BETA-丙氨酸甲酯 [31295-20-2]

1-苯基-2-戊酮 [6683-92-7]

CJC-1295 [863288-34-0]

β-溴代异丙基苯