β-溴代异丙基苯  1459-00-3 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  β-溴代异丙基苯

CAS No.:  1459-00-3

结构式:  1459-00-3

分子式:  C9H11Br

分子量:  199.09

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

β-溴代异丙基苯

吩嗪 [92-82-0]

1,4-噻恶烷 [15980-15-1]

5-乙硫基四氮唑(ETT) [89797-68-2]

1-(3-羟基苯基)-2-[甲基(苯基甲基)氨基]乙酮 [56917-44-3]

环丙胺 [765-30-0]

1,4-丁二磺酸钠 [36589-61-4]

2,3-二氯吡啶 [2402-77-9]

4,5-二氰基咪唑 [1122-28-7]

三乙烯二胺 [280-57-9]

3-丁烯-1-醇 [627-27-0]

β-溴代异丙基苯

Contact us

β-溴代异丙基苯 1459-00-3 β-溴代异丙基苯;1-溴-2-苯基丙烷;1-溴-2-苯基丙烷,97%;Β-溴代异丙基苯;B-溴代异丙基苯;Β-溴代苯丙烷

β-溴代异丙基苯 1459-00-3    1459-00-3|C9H11Br|β-溴代异丙基苯;1-溴-2-苯基丙烷;1-溴-2-苯基丙烷,97%;Β-溴代异丙基苯;B-溴代异丙基苯

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

β-溴代异丙基苯

亚异丙基丙二酸二甲酯 [22035-53-6]

N-甲基-N-苯基氨基甲酰氯 [4285-42-1]

外消旋1-苯乙醇 [13323-81-4]

4-(4-甲氧基苯基)-噻吩-2-甲酸 [82437-74-9]

2-硝基-5-异丙基吡啶 [131941-21-4]

2,5-二乙酰氧基甲苯 [717-27-1]

亚硒酸(剧毒化学品) [7783-00-8]

4-氯-5-(4-氯苯基)噻吩并[2,3-D]吡啶 [331761-46-7]

四硼酸钠 [1330-43-4]

1,8-二溴萘 [17135-74-9]

氯化钬 [10138-62-2]

2-氯-4-甲基苯胺 [615-65-6]

2-乙酰氨基-4-甲基噻唑 [7336-51-8]

2'-苯甲酸乙酰苯胺 [85-99-4]

1,1,1,3,3,3-六氟异丙基对甲苯磺酸盐 [67674-48-0]

2,5-二三氟甲基苯胺 [328-93-8]

3-TERT-BUTOXYCARBONYLMETHYL-PYRROLIDINE HCL [570424-02-1]

ETHYL 3,5-DICHLORO-4-PROPOXYBENZOATE [40689-35-8]

3-ACETYL-2-METHYL-1,6-NAPHTHYRIDINE [52816-65-6]

亚硫酸钾 [10117-38-1]

三氯化铒 [10138-41-7]

5-噻唑甲醛 [1003-32-3]

二丁基膦 [1732-72-5]

1-(3-氯苯基)-3-甲基-5-吡唑啉酮 [20629-90-7]

2-氨基-4-苯基嘧啶 [2305-87-5]

间萘二酚 [132-86-5]

β-溴代异丙基苯