γ-氯丙基甲基二甲氧基硅烷  18171-19-2 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  γ-氯丙基甲基二甲氧基硅烷

CAS No.:  18171-19-2

结构式:  18171-19-2

分子式:  C6H15ClO2Si

分子量:  182.72

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

γ-氯丙基甲基二甲氧基硅烷

2,3-二氯吡啶 [2402-77-9]

丙烯基乙醚 [928-55-2]

2-硝基丙烷 [79-46-9]

3-丁烯-1-醇 [627-27-0]

1,4-丁二磺酸钠 [36589-61-4]

轮环藤宁 [294-90-6]

4,5-二氰基咪唑 [1122-28-7]

二氨基马来腈 [1187-42-4]

环丙胺 [765-30-0]

2,4,5-三氟苯乙酸 [209995-38-0]

γ-氯丙基甲基二甲氧基硅烷

Contact us

γ-氯丙基甲基二甲氧基硅烷  18171-19-2 3-氯化丙基二甲氧基甲基硅烷;γ-氯丙基甲基二甲氧基硅烷;3-氯丙基甲基二甲氧基硅烷;3-氯丙基二甲氧基甲基硅烷;DL-102硅烷偶联剂;3-氯丙基二甲氧基甲硅烷

γ-氯丙基甲基二甲氧基硅烷  18171-19-2     18171-19-2|γ-氯丙基甲基二甲氧基硅烷|C6H15ClO2Si|

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

γ-氯丙基甲基二甲氧基硅烷

决奈达隆盐酸盐 [141625-93-6]

7-乙氧基吲哚 [927181-96-2]

5-氨基间苯二甲酸 [99-31-0]

双环氧化丁二烯 [1464-53-5]

3,4,5-三甲氧基苯乙酸 [951-82-6]

L-鸟氨酸 alpha-酮戊二酸 (1:1) [5191-97-9]

7-甲基吲哚 [933-67-5]

3,6-二氯-4-甲基哒嗪 [19064-64-3]

D-泛酸钠 [867-81-2]

(S)-1-甲基-3-吡咯烷醇 [104641-59-0]

N,N-二甲基丙撑脲 [7226-23-5]

3-巯基丙酸甲酯 [2935-90-2]

D-DTTA 盐 [128173-53-5]

一水肌酸 [6020-87-7]

7-氨基吲哚 [5192-04-1]

盐酸丁卡因 [136-47-0]

N,N'-二甲基尿素 [96-31-1]

肌肉醇磷酸酯 [6903-79-3]

2-乙酰氧基异丁酰氯 [40635-66-3]

2-氯烟酸 [2942-59-8]

3-苯甲酰苯基乙腈 [21288-34-6]

洛索洛芬钠 [80382-23-6]

6-甲氧基-7-苄氧基喹唑啉-4-酮 [179688-01-8]

二苯甲酮腙 [5350-57-2]

4-氟-2-硝基甲苯 [446-10-6]

N-[(1,4-苯并二烷-2-基)羰基]哌嗪盐酸盐 [70918-74-0]

γ-氯丙基甲基二甲氧基硅烷