α-甲基苯腈  1823-91-2 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  α-甲基苯腈

CAS No.:  1823-91-2

结构式:  1823-91-2

分子式:  C9H9N|||

分子量:  131.17

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

α-甲基苯腈

2-(3'-氯磺酰基-4'-氯苯甲酰)苯甲酸 [68592-12-1]

丙烯基乙醚 [928-55-2]

3-丁烯-1-醇 [627-27-0]

乙酰乙酸(2-甲氧基)乙酯 [22502-03-0]

吩嗪 [92-82-0]

邻氨基二苯胺 [534-85-0]

轮环藤宁 [294-90-6]

1,4-噻恶烷 [15980-15-1]

1,4,7,10-四氮杂环十二烷-1,4,7,10-四乙酸 [60239-18-1]

1,4-丁二磺酸钠 [36589-61-4]

α-甲基苯腈

Contact us

α-甲基苯腈 1823-91-2 α-甲基苯腈;甲基苄基氰(25克不再生产);Α-甲基苯乙腈;Α-甲基苯乙;Α-甲基苯乙腈97%;Α-甲基苯腈;甲基苄基氰;A-甲基苯腈

α-甲基苯腈 1823-91-2    1823-91-2|C9H9N|α-甲基苯腈|

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

α-甲基苯腈

3-(三氟甲基)苯甲酰胺 [1801-10-1]

1-庚烷磺酸钠 [22767-50-6]

二(三正丁基甲锡烷基)乙炔 [994-71-8]

2-(4-氯苯基)乙基 异硫代氰酸酯 [17608-10-5]

3-炔基-2-丁酮 [1423-60-5]

5-(2,3-二氯苯基)-1H-四唑 [175205-12-6]

3-脲丙基三甲氧基硅烷 [23843-64-3]

双(三苯基膦)氯化镍 [14264-16-5]

2,2-二甲基丙亚胺盐酸 [18202-73-8]

2-溴乙胺氢溴酸盐 [2576-47-8]

4,6-二甲基二苯并噻吩 [1207-12-1]

1-溴-2-甲基丁烷 [10422-35-2]

六氯苯(禁出口) [118-74-1]

三异丙基硅基三氟甲磺酸酯 [80522-42-5]

3-氨基-1,2,4-三氮唑 [61-82-5]

九水硫化钠 [1313-84-4]

巯基乙酸甲酯 [2365-48-2]

5-溴代-3-羟基吲哚乙酸酯 [17357-14-1]

3-(2,3-环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷 [2530-83-8]

N-(三甲基硅基)吗啉 [13368-42-8]

四甲基氢氧化铵 [10424-65-4]

N-环己基苯胺 [1821-36-9]

3-氯-4-氟苯肼盐酸盐 [175135-74-7]

三正丁基(三甲基硅基甲基)锡 [77425-85-5]

奎宁 [130-95-0]

3-氨基-2-硝基吡啶 [13269-19-7]

α-甲基苯腈