α-甲基苯腈  1823-91-2 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  α-甲基苯腈

CAS No.:  1823-91-2

结构式:  1823-91-2

分子式:  C9H9N|||

分子量:  131.17

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

α-甲基苯腈

N,2,3-三甲基-2-异丙基丁酰胺(清凉剂-23) [51115-67-4]

2,4,5-三氟苯乙酸 [209995-38-0]

肉桂酸异丙酯 [7780-06-5]

1-(3-羟基苯基)-2-[甲基(苯基甲基)氨基]乙酮 [56917-44-3]

1,4-丁二磺酸钠 [36589-61-4]

3-丁烯-1-醇 [627-27-0]

二氨基马来腈 [1187-42-4]

噻吩-2-甲酸 [527-72-0]

轮环藤宁 [294-90-6]

2,3-二氯吡啶 [2402-77-9]

α-甲基苯腈

Contact us

α-甲基苯腈 1823-91-2 α-甲基苯腈;甲基苄基氰(25克不再生产);Α-甲基苯乙腈;Α-甲基苯乙;Α-甲基苯乙腈97%;Α-甲基苯腈;甲基苄基氰;A-甲基苯腈

α-甲基苯腈 1823-91-2    1823-91-2|C9H9N|α-甲基苯腈|

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

α-甲基苯腈

4-叔丁基溴苯 [3972-65-4]

对(三甲基硅氧基)溴苯 [17878-44-3]

二丁基氧化锡 [818-08-6]

N-(3-氯苄基)马来酸 [18196-80-0]

丙烯酸叔丁酯 [1663-39-4]

双(2-二苯基磷苯基)醚 [166330-10-5]

N-氯甲基邻苯二甲酰亚胺 [17564-64-6]

3-氟-4-甲基苯硼酸 [168267-99-0]

丙烯酰胺 [79-06-1]

a-丙烯酸氯甲酯 [1641-40-3]

2-叔-丁基六酚酯 [1728-46-7]

1-溴-2-氯乙烷 [107-04-0]

3-苯基-2-丙烯酰氯 [17082-09-6]

D-无水葡萄糖 [50-99-7]

己二酸二甲酯 [627-93-0]

三辛基氯化锡 [2587-76-0]

乳酸钠 [312-85-6]

3-(三羟基硅基)-丙烷磺酸 [70942-24-4]

N-(3-氰苯基)吡咯 [175134-98-2]

氧化镍 [1313-99-1]

对丙基苯乙酮 [2932-65-2]

苯并呋喃-5-甲酸乙酯 [17348-71-9]

3,5-二甲基苯硼酸 [172975-69-8]

3-氟苯基丙酮 [1737-19-5]

甲醇 [67-56-1]

奎宁 [130-95-0]

α-甲基苯腈