17Α-羟基孕烯诺龙  19454-90-1 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  17Α-羟基孕烯诺龙

CAS No.:  19454-90-1

结构式:  19454-90-1

分子式:  C21H32O3

分子量:  

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

17Α-羟基孕烯诺龙

2,3-二甲基-2,3-二硝基丁烷 [3964-18-9]

1,2-乙二磺酸二水合物 [5982-56-9]

2-硝基丙烷 [79-46-9]

邻氨基二苯胺 [534-85-0]

环丙酰胺 [6228-73-5]

丙酮肟 [127-06-0]

N,2,3-三甲基-2-异丙基丁酰胺(清凉剂-23) [51115-67-4]

邻硝基二苯胺 [119-75-5]

吩嗪 [92-82-0]

丙烯基乙醚 [928-55-2]

17Α-羟基孕烯诺龙

Contact us

17Α-羟基孕烯诺龙 19454-90-1 

17Α-羟基孕烯诺龙 19454-90-1    

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

17Α-羟基孕烯诺龙

(R)-3-苯基哌啶 [430461-56-6]

8-叠氮酰苷 [4372-67-2]

FMOC-1-氨基甲基-环己烷羧酸 [220145-22-2]

2,3-二甲基苯甲酸乙酯 [104175-24-8]

7-溴-2-氯喹唑啉 [953039-66-2]

3-(4-BOC-哌嗪-1-羰基)苯硼酸频哪酯,97% [883738-41-8]

5-硝基-3-环己基-1-氢-吡唑-1-羧酸叔丁酯 [437982-59-7]

2-乙氧基-5-(4-甲基哌嗪-1-基磺酰基)苯甲酸 [194602-23-8]

2,4,6-三氯苯基氯硫代甲酸酯 [31836-18-7]

环十五烷酮肟 [34341-05-4]

2,2,2-[(甲基锡烷基)三硫代]三乙酸三异辛酯 [54849-38-6]

依西美坦中间体 [19457-55-7]

甲硫基三正丁基锡烷 [17314-32-8]

(-)-苄甲苯基硅基乙酸[用于以核磁共振旋光纯度测定] [95349-35-2]

4-氨基-2,5-二氯苯磺酸 [88-50-6]

4,5-二氯-2-(4-甲基苄基)-2,3-二氢哒嗪-3-酮 [173843-86-2]

2-甲基苯并呋喃-7-羧酸 [31457-07-5]

1-甲基-1氢-咪唑-5-异氰酸酯 [499770-99-9]

2-氨基-5-溴烟酸乙酯 [433226-06-3]

依苯达唑 [64420-40-2]

6-甲氧基-3-硝基吡啶-2-甲酸 [1350475-33-0]

11-苯氧基十一烷基三氯硅烷 [526204-46-6]

4-苄基-2-苯基噁唑-5-羧酸甲酯 [173037-37-1]

7-溴-1,3-二氢咪唑并[4,5-C]吡啶-2-酮 [161836-12-0]

中文名暂缺(0403停产) [42940-56-7]

四丁基氰基硼烷化铵 [43064-96-6]

17Α-羟基孕烯诺龙