17Α-羟基孕烯诺龙  19454-90-1 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  17Α-羟基孕烯诺龙

CAS No.:  19454-90-1

结构式:  19454-90-1

分子式:  C21H32O3

分子量:  

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

17Α-羟基孕烯诺龙

肉桂酸异丙酯 [7780-06-5]

2,3-二氯吡啶 [2402-77-9]

5-乙硫基四氮唑(ETT) [89797-68-2]

环丙酰胺 [6228-73-5]

N,2,3-三甲基-2-异丙基丁酰胺(清凉剂-23) [51115-67-4]

2,3-二甲基-2,3-二硝基丁烷 [3964-18-9]

噻吩-2-甲酸 [527-72-0]

丙烯基乙醚 [928-55-2]

轮环藤宁 [294-90-6]

1,2-乙二磺酸二水合物 [5982-56-9]

17Α-羟基孕烯诺龙

Contact us

17Α-羟基孕烯诺龙 19454-90-1 

17Α-羟基孕烯诺龙 19454-90-1    

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

17Α-羟基孕烯诺龙

5-异丙基-2-甲氧基苯甲醛 [85902-68-7]

叔丁基-5-甲氧基-2,3-二氢吡咯并[2,3-C-]吡啶-1-甲酸酯 [727993-74-0]

苯并[B]噻吩-7-甲醛 [10134-91-5]

二原硅酸六甲酯 [4371-91-9]

5-氨基-2-氰基嘧啶 [56621-93-3]

3-(1H-咪唑基-4-基)苯甲酸 [912569-71-2]

环丁烷甲基磺酰氯 [1220695-06-6]

1-苯基-1H-吡唑-4-甲腈 [121358-86-9]

2-溴-5-氟苯酚 [147460-94-4]

右旋胺菊酯 [548460-64-6]

2-甲基-2-丙烯酸-1,2-丙二醇单酯与乙烯基苯、2-丙烯酸-2-乙基己酯、2-甲基-2-丙烯酰胺和2-甲基-2-丙烯酸环氧甲酯的聚合物 [72796-97-5]

1-(4-氯-2,5-二氟苯基)乙酮 [655-12-9]

1-异丙基哌嗪-2-酮 [59702-10-2]

2-异丙氧基-4-甲氧基苯腈 [548472-47-5]

4-氯二苯甲胺盐酸盐 [5267-39-0]

N-羟基-2-甲氧基乙脒 [95298-88-7]

(R)-5,6,7,8-四氢异喹啉-8-氨基 [1213648-37-3]

异氰酸4-甲氧基苯乙酯 [52634-59-0]

聚环氧乙烷单-C16-18-不饱和烷基醚磷酸酯 [91254-26-1]

溴化铽 [14456-47-4]

L-谷氨酸钾盐 [19473-49-5]

3-氨基-4-三氟甲基苯甲腈 [1220630-83-0]

2-(2-氯乙酰氨基)-4-噻唑乙酸 [65243-18-7]

(2S,3AR,7AR)-八氢-1H-吲哚-2-甲酸 [145513-90-2]

特罗扎林 [14728-33-7]

分散红 3BEL [52623-75-3]

17Α-羟基孕烯诺龙