β-萘肼  2243-57-4 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  β-萘肼

CAS No.:  2243-57-4

结构式:  2243-57-4

分子式:  C10H10N2

分子量:  158.2

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

β-萘肼

邻氨基二苯胺 [534-85-0]

4,5-二氰基咪唑 [1122-28-7]

2,4,5-三氟苯乙酸 [209995-38-0]

丙酮肟 [127-06-0]

2,3-二甲基-2,3-二硝基丁烷 [3964-18-9]

吩嗪 [92-82-0]

1-(3-羟基苯基)-2-[甲基(苯基甲基)氨基]乙酮 [56917-44-3]

1,4-丁二磺酸钠 [36589-61-4]

肉桂酸异丙酯 [7780-06-5]

2,3-二氯吡啶 [2402-77-9]

β-萘肼

Contact us

β-萘肼 2243-57-4 beta-萘肼;2-萘肼

β-萘肼 2243-57-4 萘肼 beta-萘肼 2-萘肼 beta-萘肼;2-萘肼

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

β-萘肼

混旋樟脑磺酸钠 [34850-66-3]

盐酸特比萘芬 [78628-80-5]

美沙拉嗪 [89-57-6]

格列美脲 [93479-97-1]

偶氮二甲酸二异丙酯 [2446-83-5]

盐酸多奈哌齐 [120011-70-3]

D-酪氨酸 [556-02-5]

4-吡啶甲醛 [872-85-5]

L-谷氨酰胺 [56-85-9]

碘化氢 [10034-85-2]

盐酸雷尼替丁 [66357-59-3]

N,N'-羰基二咪唑 [530-62-1]

三(邻甲基苯基)磷 [6163-58-2]

聚对二氯甲苯 [28804-46-8]

2-氨基-5-氯苯甲酸甲酯 [5202-89-1]

L-精氨酸 L-天门冬氨酸 [7675-83-4]

L-赖氨酸 S-羧甲基-L-半胱氨酸 [49673-81-6]

盐酸金刚烷胺 [665-66-7]

盐酸二甲双胍 [1115-70-4]

4-甲基二苯甲酮 [134-84-9]

1,3-二甲基-6-氨基脲嘧啶 [6642-31-5]

比阿培南侧链 [153851-71-9]

2,4,5-三氨基-6-羟基嘧啶硫酸盐 [155824-29-6]

5-{4-[2-(5-乙基-2-吡啶基)乙氧基]苄基}-2-亚氨基-4-噻唑烷酮 [105355-26-8]

3-氨基-1,2-丙二醇 [616-30-8]

肉桂腈 [1885-38-7]

β-萘肼