β-萘肼  2243-57-4 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  β-萘肼

CAS No.:  2243-57-4

结构式:  2243-57-4

分子式:  C10H10N2

分子量:  158.2

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

β-萘肼

2-(3'-氯磺酰基-4'-氯苯甲酰)苯甲酸 [68592-12-1]

3,3'-二氨基联苯胺 [91-95-2]

5-乙硫基四氮唑(ETT) [89797-68-2]

1,2-乙二磺酸二水合物 [5982-56-9]

4-巯基苯基乙酸 [39161-84-7]

丙烯基乙醚 [928-55-2]

1,4-噻恶烷 [15980-15-1]

肉桂酸异丙酯 [7780-06-5]

2,4,5-三氟苯乙酸 [209995-38-0]

2-硝基丙烷 [79-46-9]

β-萘肼

Contact us

β-萘肼 2243-57-4 beta-萘肼;2-萘肼

β-萘肼 2243-57-4 萘肼 beta-萘肼 2-萘肼 beta-萘肼;2-萘肼

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

β-萘肼

咪唑-4-甲酸甲酯 [17325-26-7]

4-[2-(5-乙基-2-吡啶基)乙氧基]硝基苯 [85583-54-6]

3,4-二甲氧基苯乙醇 [7417-21-2]

N-乙酰-L-半胱氨酸 [616-91-1]

1-(2-硝基苯基)乙醇硫酸 [496884-99-2]

对氨基苯甲酸乙酯 [94-09-7]

D-天冬酰胺一水物 [5794-24-1]

左旋-反式-1,2-环己二胺 [20439-47-8]

巴柳氮 [80573-04-2]

马来酸罗格列酮 [155141-29-0]

泮托拉唑缩合物 [102625-64-9]

四甲基四乙烯基环四硅氧烷 [2554-06-5]

DL-苯丙氨酸 [150-30-1]

右佐匹克隆 [138729-47-2]

N-甲基哌啶酮 [1445-73-4]

5,6,7,8-四氢-1-萘甲酸 [4242-18-6]

2-氨基-5-溴苯甲腈 [39263-32-6]

2-氨基-3-甲基苯甲酸 [4389-45-1]

(7S)-5-氮杂螺[2.4]庚烷-7-基氨基甲酸叔丁酯 [127199-45-5]

尿囊素 [97-59-6]

7-甲基靛红 [1127-59-9]

4-哒嗪羧酸 [50681-25-9]

N-乙基甲基胺 [624-98-2]

3,4-二羟基苯甲酸乙酯 [3943-89-3]

十二烷基三甲基氯化铵 [112-00-5]

(3S,4R)-4-[(1R)-1-羟乙基]-3-[(1R)-1-甲基-3-重氮-3-对硝基苄基氧羰基-2-氧代丙基]-氮杂环丁基酮-2 [137391-68-5]

β-萘肼