β-萘肼  2243-57-4 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  β-萘肼

CAS No.:  2243-57-4

结构式:  2243-57-4

分子式:  C10H10N2

分子量:  158.2

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

β-萘肼

3,3'-二氨基联苯胺 [91-95-2]

二氨基马来腈 [1187-42-4]

肉桂酸异丙酯 [7780-06-5]

4-巯基苯基乙酸 [39161-84-7]

2,4,5-三氟苯乙酸 [209995-38-0]

1,4-噻恶烷 [15980-15-1]

2-硝基丙烷 [79-46-9]

1,4-丁二磺酸钠 [36589-61-4]

丙酮肟 [127-06-0]

5-溴-2,4-二氯嘧啶 [36082-50-5]

β-萘肼

Contact us

β-萘肼 2243-57-4 beta-萘肼;2-萘肼

β-萘肼 2243-57-4 萘肼 beta-萘肼 2-萘肼 beta-萘肼;2-萘肼

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

β-萘肼

5-甲基异恶唑-4-甲酸 [42831-50-5]

碘酸钾 [7758-05-6]

靛红酸酐 [118-48-9]

四甲基四乙烯基环四硅氧烷 [2554-06-5]

4-[2-(5-乙基-2-吡啶基)乙氧基]硝基苯 [85583-54-6]

2,5-二氯氯苄 [2745-49-9]

5-氯-2-硝基苯甲酸甲酯 [51282-49-6]

DL-缬氨酸 [516-06-3]

西他沙星 [127254-12-0]

1,2-二甲基-3H-苯并吲哚 [55970-05-3]

甲基磺酸铅 [17570-76-2]

(R)-(-)-联萘酚磷酸酯 [39648-67-4]

(+)-二异松蒎基氯硼烷 [112246-73-8]

异丁酸异丁酯 [97-85-8]

3H,5H-八甲基四硅氧烷 [16066-09-4]

5-(二氟甲氧基)-2-{[(4-氯-3-甲氧基-2-吡啶基)甲基]硫}-1H-苯并咪唑 [368890-20-4]

吲哚啉-2-羧酸 [78348-24-0]

4-氨基-3-硝基苯酚 [610-81-1]

对硝基肉桂酸 [619-89-6]

美沙拉嗪 [89-57-6]

烟酸甲酯 [93-60-7]

头孢吡肟 [88040-23-7]

2-氨基-3-氰基-5-甲基噻吩 [138564-58-6]

依帕斯他 [82159-09-9]

双酚A双(二苯基磷酸酯)BDP [5945-33-5]

2-戊基蒽醌 [13936-21-5]

β-萘肼