β-萘肼  2243-57-4 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  β-萘肼

CAS No.:  2243-57-4

结构式:  2243-57-4

分子式:  C10H10N2

分子量:  158.2

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

β-萘肼

2,3-二氯吡啶 [2402-77-9]

2,4,5-三氟苯乙酸 [209995-38-0]

轮环藤宁 [294-90-6]

2-(3'-氯磺酰基-4'-氯苯甲酰)苯甲酸 [68592-12-1]

1-(3-羟基苯基)-2-[甲基(苯基甲基)氨基]乙酮 [56917-44-3]

邻硝基二苯胺 [119-75-5]

二氨基马来腈 [1187-42-4]

乙酰乙酸(2-甲氧基)乙酯 [22502-03-0]

1,2-乙二磺酸二水合物 [5982-56-9]

丙酮肟 [127-06-0]

β-萘肼

Contact us

β-萘肼 2243-57-4 beta-萘肼;2-萘肼

β-萘肼 2243-57-4 萘肼 beta-萘肼 2-萘肼 beta-萘肼;2-萘肼

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

β-萘肼

卡培他滨 [154361-50-9]

三氯生 [3380-34-5]

对苯丁氧基苯甲酸 [30131-16-9]

4-苯基二苯甲酮 [2128-93-0]

2,6-双[(3AR,8AS)-(+)-8H-茚并[1,2-D]恶唑啉-2-基]吡啶 [357209-32-6]

6-氯靛红 [6341-92-0]

头孢他啶侧链酸活性酯 [158183-05-2]

泮托拉唑缩合物 [102625-64-9]

氯甲酸乙酯 [541-41-3]

西司他丁钠 [81129-83-1]

DL-蛋氨酸 [59-51-8]

2,4-二羟二苯甲酮 [131-56-6]

左旋-3-溴樟脑-8-磺酸铵盐 [55870-50-3]

氯吡格雷 [113665-84-2]

5-甲基异恶唑-4-甲酸 [42831-50-5]

(R)-(-)-1,1'-联-2-萘酚二(三氟甲磺酸酯) [126613-06-7]

碘化钠 [13517-06-1]

1-溴-4-(反式-4-戊基环己基)苯 [79832-89-6]

3-苯基-1-茚酮 [16618-72-7]

二甲基二乙烯基硅烷 [10519-87-6]

Cbz-环己基-L-甘氨酸 [69901-75-3]

对氯三氯甲苯 [5216-25-1]

N,N,N',N'-四(对硝基苯基)对苯二胺 [3283-05-4]

L-赖氨酸盐酸盐 [657-27-2]

1,1,3,3-四甲基二硅氧烷 [3277-26-7]

1-(2-硝基苯基)乙醇硫酸 [496884-99-2]

β-萘肼