5β-Ethyl-5α-(1-methoxyethyl)-2β-methyl-1,3-dioxane  22644-56-0 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  5β-Ethyl-5α-(1-methoxyethyl)-2β-methyl-1,3-dioxane

CAS No.:  22644-56-0

结构式:  22644-56-0

分子式:  C10H20O3

分子量:  188.27

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

5β-Ethyl-5α-(1-methoxyethyl)-2β-methyl-1,3-dioxane

2,3-二甲基-2,3-二硝基丁烷 [3964-18-9]

2-硝基丙烷 [79-46-9]

3,3'-二氨基联苯胺 [91-95-2]

5-乙硫基四氮唑(ETT) [89797-68-2]

3-二乙氨基丙胺 [104-78-9]

环丙胺 [765-30-0]

噻吩-2-甲酸 [527-72-0]

三乙烯二胺 [280-57-9]

轮环藤宁 [294-90-6]

乙酰乙酸(2-甲氧基)乙酯 [22502-03-0]

5β-Ethyl-5α-(1-methoxyethyl)-2β-methyl-1,3-dioxane

Contact us

5β-Ethyl-5α-(1-methoxyethyl)-2β-methyl-1,3-dioxane 22644-56-0 

5β-Ethyl-5α-(1-methoxyethyl)-2β-methyl-1,3-dioxane 22644-56-0    

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

5β-Ethyl-5α-(1-methoxyethyl)-2β-methyl-1,3-dioxane

3-PIPERIDINECARBOXAMIDE,1-(CYANOMETHYL)- [695200-27-2]

5-Heptenoic acid,7-[5-(acetyloxy)-2-[3-(1-methyl-3-propylcyclopentyl)-3-oxo-1-propenyl]-3-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]cyclopentyl]-, methyl ester [62517-76-4]

2H-Indazole,3,3a,4,5,6,7-hexahydro-2-[3-(4-methyl-1-piperidinyl)propyl]-3-phenyl-7-(phenylmethylene)-, ethanedioate (1:2) [62516-05-6]

Hexadecanamide, N-[3-[(oxoacetyl)amino]propyl]- [326859-76-1]

L-Leucinamide, N-[(phenylmethoxy)carbonyl]-L-leucyl-N-(2-oxoethyl)- [134865-03-5]

5H-Pyrrolo(2,1-c)(1,4)benzodiazepin-5-one, 1,2,3,10,11,11a-hexahydro- [5544-20-7]

Piperazine,1-methyl-3-(3-thienyl)- [111781-52-3]

dimethyl 3,3-dimethyl-3H-pyrazole-4,5-dicarboxylate [13566-26-2]

LITHIUM N-BUTYLCYCLOPENTADIENIDE [135630-43-2]

1H-PYRROLO[3,2-C]QUINOLINE,5-ETHYL-2,3,3A,4,5,9B-HEXAHYDRO-,(3AR,9BR)-REL- [476621-09-7]

2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione,1-[(2R,5R)-5-ethynyl-2,5-dihydro-5-(hydroxymethyl)-2-furanyl]-5-methyl- [634907-30-5]

2-Propenamide, 3-(4-methoxyphenyl)-N,N-dimethyl-3-phenyl-, (2E)- [920986-03-4]

Miltenberger III-like molecule glycophorin variant [134910-30-8]

Ethanesulfonic acid, 2-[(1,1-dimethylethyl)thio]-, sodium salt [63508-78-1]

Ga.O.Sr [39354-12-6]

2-Butanone, 3-chloro-, O-(phenylacetyl)oxime [62514-03-8]

3-pyrrolidinecarboxamide, N,1-bis(4-ethylphenyl)-5-oxo- [6169-73-9]

ETHANONE,1-(8-AZABICYCLO[3.2.1]OCT-2-EN-2-YL)- [135682-90-5]

Benzofuran, 5-bromo-2-fluoro- [554448-80-5]

Benzoic acid,4-[(1E)-3-(dimethylamino)-3-oxo-1-phenyl-1-propen-1-yl]-, ethyl ester [920986-33-0]

gibberellin A1 methyl ester [4747-53-9]

Lithium, (1-ethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl)- [135630-42-1]

Benzeneethanol, b-methyl-, 4-nitrobenzoate [63489-66-7]

Difluoro-(4-iodo-phenoxy)-acetic acid ethyl ester [947533-64-4]

3-Pyrrolidinesulfonic acid,1-[[N-[N-[N-[N-[(acetylthio)acetyl]glycyl]glycyl]glycyl]glycyl]oxy]-2,5-dioxo-, monosodium salt [114258-26-3]

8,11-Methano-12aH-naphth[1,2-h]oxazolo[2,3-a]isoindole-7-carboxylicacid, hexadecahydro-1,1,4a,11-tetramethyl-13-(1-oxobutoxy)-, methyl ester,[4aS-(4aa,4bb,7a,7ab,8a,11a,12ab,12bR*,13b,14ab)]- [135626-55-0]

5β-Ethyl-5α-(1-methoxyethyl)-2β-methyl-1,3-dioxane