5β-Ethyl-5α-(1-methoxyethyl)-2β-methyl-1,3-dioxane  22644-56-0 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  5β-Ethyl-5α-(1-methoxyethyl)-2β-methyl-1,3-dioxane

CAS No.:  22644-56-0

结构式:  22644-56-0

分子式:  C10H20O3

分子量:  188.27

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

5β-Ethyl-5α-(1-methoxyethyl)-2β-methyl-1,3-dioxane

2,4,5-三氟苯乙酸 [209995-38-0]

1,2-乙二磺酸二水合物 [5982-56-9]

4-巯基苯基乙酸 [39161-84-7]

N,2,3-三甲基-2-异丙基丁酰胺(清凉剂-23) [51115-67-4]

2,3-二氯吡啶 [2402-77-9]

4,5-二氰基咪唑 [1122-28-7]

邻氨基二苯胺 [534-85-0]

2-(3'-氯磺酰基-4'-氯苯甲酰)苯甲酸 [68592-12-1]

1-(3-羟基苯基)-2-[甲基(苯基甲基)氨基]乙酮 [56917-44-3]

噻吩-2-甲酸 [527-72-0]

5β-Ethyl-5α-(1-methoxyethyl)-2β-methyl-1,3-dioxane

Contact us

5β-Ethyl-5α-(1-methoxyethyl)-2β-methyl-1,3-dioxane 22644-56-0 

5β-Ethyl-5α-(1-methoxyethyl)-2β-methyl-1,3-dioxane 22644-56-0    

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

5β-Ethyl-5α-(1-methoxyethyl)-2β-methyl-1,3-dioxane

5-Bromo-2-(4-iodo-phenyl)-imidazo[1,2-a]pyridine [947533-80-4]

N-{4-[2-cyano-2-(4-nitrophenyl)ethenyl]phenyl}acetamide [13491-56-0]

copper peroxydisulfate [63502-94-3]

Benzamide, 2-(acetyloxy)-5-chloro-N-(2,2-dichloroethenyl)- [62513-78-4]

L-seryl-L-alanyl-N-[(2S,3R)-3-hydroxy-6-{[(2S)-1-{[(2S)-1-methoxy-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]amino}-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]amino}-6-oxo-1-phenylhexan-2-yl]-L-alaninamide [126455-01-4]

AMBERLITE (R) 252(NA) [39354-50-2]

4-Ethyl-3-methoxybenzenamine [947691-59-0]

[S,(+)]-3-O-Benzyl-2-O-linoleoyl-1-O-oleoyl-L-glycerol [3269-65-6]

Acetic acid, hydroxy-, 4-benzoyl-3-hydroxyphenyl ester [88575-40-0]

Isothiazolo[3,4-d]pyrimidin-3-amine, 6-(methylthio)- [55441-30-0]

Soybean oil, polymer with diethylene glycol and phthalic anhydride [122335-03-9]

Cyclohexanamine,3,3-dimethyl-5-(1-methylethyl)-, (1R,5S)-rel- [226548-66-9]

DL-Tryptophan, N-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-, 4-nitrophenyl ester [114239-48-4]

6-chloro-1,4-dioxaspiro[4.5]decane [6954-16-1]

Benzenecarbothioamide, 4-ethoxy-N-[4-(2-methylpropoxy)phenyl]- [62516-77-2]

4-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)benzaldehyde [92103-16-7]

1,3,2-Benzodioxaphosphole, 3-(2-chloroethoxy)- [62516-48-7]

Pyrimidine,4-ethoxy-5-nitro-6-(1E)-1-propen-1-yl- [326832-03-5]

1-Naphthalenepropanamine, beta-phenyl-, hydrochloride [123199-75-7]

3'-deoxy-3'-morpholin-4-ylthymidine [134934-58-0]

3-Pyrrolidinesulfonic acid,1-[[N-[N-[N-[N-[(acetylthio)acetyl]glycyl]glycyl]glycyl]glycyl]oxy]-2,5-dioxo-, monosodium salt [114258-26-3]

Cyclopropaneethanol, 2-ethyl-, cis- [55444-46-7]

6-Oxiranylbenzo[a]pyrene [61695-69-0]

2,13-Dioxa-6,7,8,9-tetrathia-3,12-disilatetradecane,3,3,12,12-tetramethoxy- [63501-60-0]

Pyrrolidine, 1-[2-chloro-5-methyl-3-(oxiranylmethoxy)phenyl]- [88577-16-6]

LY228730 (9CI) [695184-74-8]

5β-Ethyl-5α-(1-methoxyethyl)-2β-methyl-1,3-dioxane