5-Hydroxypyrazine-2-carboxylic acid  34604-60-9   Custom Manufacturer

DWChem.cn

Product Name:   5-Hydroxypyrazine-2-carboxylic acid

CAS No.:  34604-60-9

Structural Formula:   34604-60-9

Molecular Formula:   C5H4N2O3

Formula Weight:   140.1

If you are interested in this product, please contact us by email Contact us. We'll reply you ASAP.

Our Products

DOTA [60239-18-1]

1,2-Ethanedisulfonic Acid [5982-56-9]

2-Nitrodiphenylamine [119-75-5]

5-(2-Carboxybenzoyl)-2-chlorobenzenesulfonyl chloride [68592-12-1]

Sodium 1,4-butane-disulfonate [36589-61-4]

2,3-DIMETHYL-2,3-DINITROBUTANE [3964-18-9]

CYCLOPROPANECARBOXAMIDE [6228-73-5]

Phenazine [92-82-0]

2-Aminodiphenylamine [534-85-0]

1,4-THIOXANE [15980-15-1]

5-Hydroxypyrazine-2-carboxylic acid [34604-60-9]

Contact us

5-Hydroxypyrazine-2-carboxylic acid 34604-60-9 5-HYDROXY-2-PYRAZINECARBOXYLIC ACID

5-Hydroxypyrazine-2-carboxylic acid 34604-60-9    34604-60-9|C5H4N2O3|5-Hydroxypyrazine-2-carboxylic acid|

Contact us

Custom Synthesis or Custom Manufacture

Triphenylmethane [519-73-3]

4-Bromo-2-fluoropyridine [128071-98-7]

[4-(1H-Imidazol-1-yl)phenyl]methanol [86718-08-3]

2,2'-(3-Chlorophenylimino)diethanol [92-00-2]

2,4-DIFLUOROBENZAMIDE [85118-02-1]

1,3-DIAMINOPROPANE DIHYDROCHLORIDE [10517-44-9]

4-Piperidineethanol [622-26-4]

2-Ethylhexyl methacrylate [688-84-6]

2,4-Dinitrotoluene [121-14-2]

3-Methoxy-4-nitrobenzoic acid [5081-36-7]

30766-11-1 [30766-11-1]

Quinazoline [253-82-7]

L-Leucinamide hydrochloride [10466-61-2]

Copper(II) chloride dihydrate [10125-13-0]

Barium molybdate [7787-37-3]

1,6-Hexanediol dimethacrylate [6606-59-3]

Peri acid [82-75-7]

ORTHO-N-VALERIC ACID TRIETHYL ESTER [919-29-9]

Methyl pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride [65365-28-8]

4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine [54903-50-3]

THULIUM (III) NITRATE [36548-87-5]

Aluminum fluoride [7784-18-1]

2,5-DIPHENYL-P-BENZOQUINONE [844-51-9]

Ammonium dimolybdate [27546-07-2]

2-Hydroxypropyl methacrylate [923-26-2]

Palladium hydroxide [12135-22-7]

5-Hydroxypyrazine-2-carboxylic acid [34604-60-9]