γ-Hydroxybutyrophenone  39755-03-8 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  γ-Hydroxybutyrophenone

CAS No.:  39755-03-8

结构式:  39755-03-8

分子式:  C10H12O2

分子量:  164.20

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

γ-Hydroxybutyrophenone

4,5-二氰基咪唑 [1122-28-7]

2,3-二氯吡啶 [2402-77-9]

4-巯基苯基乙酸 [39161-84-7]

2,3-二甲基-2,3-二硝基丁烷 [3964-18-9]

3-二乙氨基丙胺 [104-78-9]

1,4-噻恶烷 [15980-15-1]

1,4,7,10-四氮杂环十二烷-1,4,7,10-四乙酸 [60239-18-1]

5-乙硫基四氮唑(ETT) [89797-68-2]

丙酮肟 [127-06-0]

轮环藤宁 [294-90-6]

γ-Hydroxybutyrophenone

Contact us

γ-Hydroxybutyrophenone 39755-03-8 

γ-Hydroxybutyrophenone 39755-03-8    

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

γ-Hydroxybutyrophenone

(2S)-2-(2,4-Dinitrophenylamino)-4-(methylthio)butyric acid [3950-28-5]

1H-1-Pyrindine-1-propanamide, N-(3-chloro-2-methylphenyl)octahydro-, t rans- [39494-10-5]

2-(PYRAZIN-2-YLAMINO)-3-NITROBENZOIC ACID [394655-21-1]

4′,6′-二甲氧基-2-2′-羟基-2-苯基乙酰苯 [39604-66-5]

3,4-Pentadien-2-one,3-ethyl- [39579-60-7]

胭脂树橙 [1393-63-1]

5-(p-nitrophenylthio)-3-phenyl-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione [39572-15-1]

Benzoic acid, 3-fluoro-4-hydroxy-, hydrazide [39635-02-4]

p-Nitrobenzoic acid 2-phenylhydrazide [39718-99-5]

5-氯-1H-茚 [3970-51-2]

1,2,4-Oxadiazole-3-carboximidamide,N-hydroxy- [39512-81-7]

对氨基苯乙酸甲酯 [39552-81-3]

2-[(4-FLUOROBENZOYL)AMINO]-3-(1H-INDOL-3-YL)PROPANOIC ACID [39545-02-3]

Z-GLU(OME)-OSU [39538-31-3]

N-(2-Aminoethyl)-N'-(phenylmethyl)-1,2-ethanediamine [39549-34-3]

9-甲基-delta-5(10)-辛-1,6-二酮 [20007-72-1]

3-PYRROLIDINECARBOXALDEHYDE,1-HYDROXY-2,5-DIOXO- [39508-63-9]

1H-BENZO[D]IMIDAZOLE,1,6-DIMETHYL-,3-OXIDE [39705-18-5]

N,N-二甲基丙酰胺 [758-96-3]

(R)-(-)-alpha-甲氧基苯乙酸 [3966-32-3]

3-amino-1,2-dihydroxyanthracene-9,10-dione [3963-78-8]

4-(acetoxy)-alpha,alpha,4-trimethylcyclohexylmethyl acetate [20009-20-5]

PHENYL CHLOROACETATE [20-73-5]

吡贝拉林 [39640-15-8]

甲磺酸加贝酯 [39492-01-8]

4,5-二氯-1,3-二氧五环-2-酮 [3967-55-3]

γ-Hydroxybutyrophenone