γ-Hydroxybutyrophenone  39755-03-8 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  γ-Hydroxybutyrophenone

CAS No.:  39755-03-8

结构式:  39755-03-8

分子式:  C10H12O2

分子量:  164.20

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

γ-Hydroxybutyrophenone

4-巯基苯基乙酸 [39161-84-7]

3-二乙氨基丙胺 [104-78-9]

4,5-二氰基咪唑 [1122-28-7]

三乙烯二胺 [280-57-9]

N,2,3-三甲基-2-异丙基丁酰胺(清凉剂-23) [51115-67-4]

乙酰乙酸(2-甲氧基)乙酯 [22502-03-0]

1,4-噻恶烷 [15980-15-1]

3,3'-二氨基联苯胺 [91-95-2]

2-(3'-氯磺酰基-4'-氯苯甲酰)苯甲酸 [68592-12-1]

1,4,7,10-四氮杂环十二烷-1,4,7,10-四乙酸 [60239-18-1]

γ-Hydroxybutyrophenone

Contact us

γ-Hydroxybutyrophenone 39755-03-8 

γ-Hydroxybutyrophenone 39755-03-8    

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

γ-Hydroxybutyrophenone

Butanamide, N-(2-hydroxyethyl)-N-propyl- [200061-51-4]

2-(苄基(4-氟苯基)氨基)乙酸 [200000-54-0]

(2E,5E)-2,5-Heptadiene [39619-60-8]

BOC 精氨酸 [200124-22-7]

2-苯并呋喃乙醛酸 [39685-86-4]

4-METHYL PENTYL AMINOLEVULINATE HYDROCHLORIDE [396078-72-1]

酸性红 94 [632-69-9]

6-硝基-2,4-二氯-3-甲基苯酚 [39549-27-4]

苦豆碱 [56293-29-9]

3-FLUORO-2-METHYL-PHENYL-HYDRAZINE [396075-80-2]

CERIUM-NICKEL [39466-61-0]

Z-脱氢丙氨酸 [39692-63-2]

2-[4-(Morpholinocarbonyl)-2-oxopyrrolidin-1-yl]benzoic acid methyl ester [39630-20-1]

1-[1,1'-联苯]-4-基-2-苯基乙-1-酮 [2001-23-2]

(S)-4,9-二氢-1-甲基-3H-吡啶并(3,4-B)吲哚-3-羧酸 [39537-10-5]

氯化铵-15N [39466-62-1]

3-氯-4-羟基苯甲酸 [3964-58-7]

1,2-DIBROMOPENTAFLUOROPROPYL 2,2,3,3,3-PENTAFLUOROPROPYL ETHER [396716-50-0]

三苯氧基苯甲醛 [39515-47-4]

1,2-DIBROMOPENTAFLUOROPROPYL 2,2,2-TRIFLUOROETHYL ETHER [396716-52-2]

(S)(-)-ALPHA-PHENETHYLPHTHALIMIDE [3976-26-9]

P-TOLYL ARSONIC ACID [3969-54-8]

DDZ-ALA-OH CHA [39508-06-0]

3-氯-N-(2,4-二甲基苯基)丙酰胺 [39494-04-7]

酸性红13 [2302-96-7]

1-(3-氯苯基)-4-(3-氯丙基)哌嗪 [39577-43-0]

γ-Hydroxybutyrophenone