Γ-甲基丙烯酰氧基丙基甲基二甲氧基硅烷  3978-58-3 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  Γ-甲基丙烯酰氧基丙基甲基二甲氧基硅烷

CAS No.:  3978-58-3

结构式:  3978-58-3

分子式:  C10H20O4Si

分子量:  232.35

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

Γ-甲基丙烯酰氧基丙基甲基二甲氧基硅烷

吩嗪 [92-82-0]

轮环藤宁 [294-90-6]

1,4-噻恶烷 [15980-15-1]

丙酮肟 [127-06-0]

5-乙硫基四氮唑(ETT) [89797-68-2]

2,3-二甲基-2,3-二硝基丁烷 [3964-18-9]

乙酰乙酸(2-甲氧基)乙酯 [22502-03-0]

丙烯基乙醚 [928-55-2]

2-硝基丙烷 [79-46-9]

4,5-二氰基咪唑 [1122-28-7]

Γ-甲基丙烯酰氧基丙基甲基二甲氧基硅烷

Contact us

Γ-甲基丙烯酰氧基丙基甲基二甲氧基硅烷 3978-58-3 Γ-甲基丙烯酰氧基丙基甲基二甲氧基硅烷;(甲基丙烯酰氧基甲基)甲基二乙氧基硅烷

Γ-甲基丙烯酰氧基丙基甲基二甲氧基硅烷 3978-58-3    3978-58-3|C10H20O4Si|Γ-甲基丙烯酰氧基丙基甲基二甲氧基硅烷|

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

Γ-甲基丙烯酰氧基丙基甲基二甲氧基硅烷

N-对甲苯磺酰甘氨酸 [1080-44-0]

硝酸异丙酯 [1712-64-7]

二(二甲氨基)二甲基硅 [4669-59-4]

硅化镁 [22831-39-6]

二甲基镉 [506-82-1]

1,3-二氯-1,3-二甲基-1,3-二苯基二硅氧烷 [3582-72-7]

四(2-乙基-1,3-己二醇)合钛 [5575-43-9]

Boc-D-苯甘氨酸 [33125-05-2]

2,2-二乙氧基乙醇 [621-63-6]

硅酸锂Li2SiO3 [10102-24-6]

1,7-辛二烯 [3710-30-3]

二氧化锗 [1310-53-8]

甲酸锌 [557-41-5]

1-二十烯 [3452-07-1]

六乙基环三硅氧烷 [2031-79-0]

厝酸钇水合物 [23363-14-6]

双环戊二烯基二甲基锆 [12636-72-5]

1-丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐 [174501-64-5]

4-仲丁氧基-2-丁酮 [57545-63-8]

2,2'-二溴二乙醚 [5414-19-7]

5-氨基-3-甲基-1,2,4-噻二唑 [17467-35-5]

3-丙烯酰氧基丙基甲基二氯硅烷 [71550-63-5]

二氯二氧基矽烷 [4667-38-3]

二羧乙基三氧化二锗 [12758-40-6]

丁二酸二钾盐 [676-47-1]

3-(2-氯苯基)-5-甲基-4-异恶唑甲酰氯 [25629-50-9]

Γ-甲基丙烯酰氧基丙基甲基二甲氧基硅烷