Γ-甲基丙烯酰氧基丙基甲基二甲氧基硅烷  3978-58-3 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  Γ-甲基丙烯酰氧基丙基甲基二甲氧基硅烷

CAS No.:  3978-58-3

结构式:  3978-58-3

分子式:  C10H20O4Si

分子量:  232.35

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

Γ-甲基丙烯酰氧基丙基甲基二甲氧基硅烷

邻氨基二苯胺 [534-85-0]

1,4-噻恶烷 [15980-15-1]

环丙胺 [765-30-0]

3-丁烯-1-醇 [627-27-0]

2,3-二氯吡啶 [2402-77-9]

二丁基月桂酰谷氨酰胺 [63663-21-8]

2,4,5-三氟苯乙酸 [209995-38-0]

1,2-乙二磺酸二水合物 [5982-56-9]

2,3-二甲基-2,3-二硝基丁烷 [3964-18-9]

1-(3-羟基苯基)-2-[甲基(苯基甲基)氨基]乙酮 [56917-44-3]

Γ-甲基丙烯酰氧基丙基甲基二甲氧基硅烷

Contact us

Γ-甲基丙烯酰氧基丙基甲基二甲氧基硅烷 3978-58-3 Γ-甲基丙烯酰氧基丙基甲基二甲氧基硅烷;(甲基丙烯酰氧基甲基)甲基二乙氧基硅烷

Γ-甲基丙烯酰氧基丙基甲基二甲氧基硅烷 3978-58-3    3978-58-3|C10H20O4Si|Γ-甲基丙烯酰氧基丙基甲基二甲氧基硅烷|

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

Γ-甲基丙烯酰氧基丙基甲基二甲氧基硅烷

1,3-二(氯甲基)-1,1,3,3-四甲基二硅氧烷 [2362-10-9]

苯基三氯化锗 [1074-29-9]

N,N-二甲基-1-萘胺 [86-56-6]

溴化锗 [13450-92-5]

N-[[[2-(三甲氧硅基)乙基]苯基]甲基]-1,2-乙二胺 [74113-77-2]

(氯甲基)甲基二氯硅烷 [1558-33-4]

1-(3-乙酰胺基)苯基-5-巯基四氮唑 [14070-48-5]

N-乙基-3-三甲氧基硅烷-2-甲基丙胺 [227085-51-0]

alpha,alpha-二苯基-4-哌啶甲醇 [115-46-8]

N-Boc-D-哌啶-2-羧酸 [28697-17-8]

硝酸铅 [10099-74-8]

1,2-环氧环辛烷 [286-62-4]

L-天冬氨酸-beta-甲酯盐酸盐 [16856-13-6]

二苯基氯化膦 [1079-66-9]

4-氯-2-甲氧基苯胺 [93-50-5]

2-(4-氯磺酰苯基)乙基三甲氧基硅烷 [79793-00-3]

银椴甙 [20316-62-5]

1,3-二氯-1,3-二甲基-1,3-二苯基二硅氧烷 [3582-72-7]

二氯二茂铪 [12116-66-4]

碘化锆 [13986-26-0]

(氯甲基)三氯硅烷 [1558-25-4]

1-溴-4-异丁基苯 [2051-99-2]

5-二甲基胺-2-甲基-3-戊炔-2-醇 [25400-83-3]

4-甲基苄基异氰酸酯 [56651-57-1]

1,1-环丙基二羧酸二乙酯 [1559-02-0]

2-醛基噻唑 [10200-59-6]

Γ-甲基丙烯酰氧基丙基甲基二甲氧基硅烷