1-Α-氯-3,5-二-O-对甲苯甲酰基-2-脱氧-D-呋喃核糖  4330-21-6 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  1-Α-氯-3,5-二-O-对甲苯甲酰基-2-脱氧-D-呋喃核糖

CAS No.:  4330-21-6

结构式:  4330-21-6

分子式:  C21H21ClO5

分子量:  388.84

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

1-Α-氯-3,5-二-O-对甲苯甲酰基-2-脱氧-D-呋喃核糖

3-二乙氨基丙胺 [104-78-9]

2,3-二氯吡啶 [2402-77-9]

1,4-丁二磺酸钠 [36589-61-4]

环丙胺 [765-30-0]

噻吩-2-甲酸 [527-72-0]

丙烯基乙醚 [928-55-2]

二氨基马来腈 [1187-42-4]

3,3'-二氨基联苯胺 [91-95-2]

邻硝基二苯胺 [119-75-5]

丙酮肟 [127-06-0]

1-Α-氯-3,5-二-O-对甲苯甲酰基-2-脱氧-D-呋喃核糖

Contact us

1-Α-氯-3,5-二-O-对甲苯甲酰基-2-脱氧-D-呋喃核糖 4330-21-6 3,5-二-O-(对甲苯酰)-2-脱氧-Α-D-呋喃核糖氯;1-氯-3,5-二-O-(对甲苯甲酰基)-2-脱氧-D-核糖;1-氯-2-脱氧-ALPHA-D-赤式戊呋喃糖 3,5-双(4-甲基苯甲酸)酯;1-Α-氯-2-脱氧-3,5-二-O-对甲苯甲酰基-D-核糖;3,5-二-O-(对甲苯甲酰基)-2-脱氧-D-呋喃核糖氯化物;1-氯-2-去氧-3,5-二-O-对甲苯甲酰基-Α-D-呋喃核糖;1-A-氯-3,5-二-O-对甲苯甲酰基-2-脱氧-D-呋喃核糖

1-Α-氯-3,5-二-O-对甲苯甲酰基-2-脱氧-D-呋喃核糖 4330-21-6    

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

1-Α-氯-3,5-二-O-对甲苯甲酰基-2-脱氧-D-呋喃核糖

磷酸铑 [67859-71-6]

益母草碱单盐酸盐 [24735-18-0]

4-二甲胺基丁醛缩二甲醇 [19718-92-4]

1-氟-3,3-二甲基-1,2-苯并碘氧杂戊环 [1391728-13-4]

2-苯基-1H-苯并咪唑-5-基胺 [1767-25-5]

diboron trisulphide [12007-33-9]

5-氨基-1H-吲唑-3-甲酸甲酯 [660411-95-0]

4-氯-6-氟吡啶并[3,4-D]嘧啶 [175357-98-9]

氯冉酸钡三水 [32458-20-1]

alpha-氨基戊二酸一钠 [32221-81-1]

5,6,7-三脱氧-1,2-O-(1-甲基亚乙基)-ALPHA-D-庚-6-烯呋喃木糖 [546141-37-1]

2-amino-1-(4-bromophenyl)propane-1,3-diol [605647-69-6]

5-羧基四甲基罗丹明琥珀酰亚胺酯 [150810-68-7]

3,3,3-三氟-2,2-二甲基丙酸 [889940-13-0]

卡地酰胺钠 [131410-50-9]

2,5-双(4-氨基苯基)嘧啶 [102570-64-9]

钛酸铋 [12233-34-0]

4,6-二氨基间苯二酚 [15791-87-4]

正十四烷基三苯基溴化膦 [25791-20-2]

3,4,6-三苄氧基-D-葡萄烯糖 [55628-54-1]

Cesium dihydrogenphosphate/cesium hydrogenphosphat [69089-35-6]

地那维林 [3321-06-0]

(2S,3S)-(+)-2,3-丁二醇 [19132-06-0]

2-Azabicyclo[3.1.0]hexane-1-carboxylic acid hydrochloride [132806-41-8]

4-氨基-2-溴苯甲酸甲酯 [98545-64-3]

Dimethyl-3-isobutylpentanedioate (DME) [145328-03-6]

1-Α-氯-3,5-二-O-对甲苯甲酰基-2-脱氧-D-呋喃核糖