1-Α-氯-3,5-二-O-对甲苯甲酰基-2-脱氧-D-呋喃核糖  4330-21-6 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  1-Α-氯-3,5-二-O-对甲苯甲酰基-2-脱氧-D-呋喃核糖

CAS No.:  4330-21-6

结构式:  4330-21-6

分子式:  C21H21ClO5

分子量:  388.84

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

1-Α-氯-3,5-二-O-对甲苯甲酰基-2-脱氧-D-呋喃核糖

1,4,7,10-四氮杂环十二烷-1,4,7,10-四乙酸 [60239-18-1]

N,2,3-三甲基-2-异丙基丁酰胺(清凉剂-23) [51115-67-4]

2-硝基丙烷 [79-46-9]

3-二乙氨基丙胺 [104-78-9]

二氨基马来腈 [1187-42-4]

2,4,5-三氟苯乙酸 [209995-38-0]

丙酮肟 [127-06-0]

4-巯基苯基乙酸 [39161-84-7]

3-丁烯-1-醇 [627-27-0]

邻氨基二苯胺 [534-85-0]

1-Α-氯-3,5-二-O-对甲苯甲酰基-2-脱氧-D-呋喃核糖

Contact us

1-Α-氯-3,5-二-O-对甲苯甲酰基-2-脱氧-D-呋喃核糖 4330-21-6 3,5-二-O-(对甲苯酰)-2-脱氧-Α-D-呋喃核糖氯;1-氯-3,5-二-O-(对甲苯甲酰基)-2-脱氧-D-核糖;1-氯-2-脱氧-ALPHA-D-赤式戊呋喃糖 3,5-双(4-甲基苯甲酸)酯;1-Α-氯-2-脱氧-3,5-二-O-对甲苯甲酰基-D-核糖;3,5-二-O-(对甲苯甲酰基)-2-脱氧-D-呋喃核糖氯化物;1-氯-2-去氧-3,5-二-O-对甲苯甲酰基-Α-D-呋喃核糖;1-A-氯-3,5-二-O-对甲苯甲酰基-2-脱氧-D-呋喃核糖

1-Α-氯-3,5-二-O-对甲苯甲酰基-2-脱氧-D-呋喃核糖 4330-21-6    

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

1-Α-氯-3,5-二-O-对甲苯甲酰基-2-脱氧-D-呋喃核糖

2-环己基-2-羟基苯乙酸甲酯 [10399-13-0]

(cis-4-Aminocyclohexyl)acetic acid [2952-01-4]

5-溴-2-氟嘧啶 [62802-38-4]

ASB-C80 [216667-49-1]

R-4-羟基扁桃酸 [13244-78-5]

Dhidro-4-PROPYL-3H-PYRAN-2,6-D [4166-54-5]

萘啶青霉素 [63469-19-2]

4-氯-6-氟吡啶并[3,4-D]嘧啶 [175357-98-9]

柠檬烯-1 2-环氧化物 [4680-24-4]

吡唑-1-甲脒 [4023-00-1]

硬脂酰胺 MEA [111-57-9]

6-溴-3,4-二氢-1H-[1,8]萘啶-2-酮 [129686-16-4]

反-4,顺-7-十三碳二烯-1-醇醋酸酯 [57981-60-9]

2(3H)-Furanone,3-aminodihydro-4,4-dimethyl-, (3R)- [368436-80-0]

3,5-二溴-4-甲基苯酚 [13979-81-2]

3-环丙基-1H-吡唑-5-氨基 [175137-46-9]

S-4-CBZ-2-哌嗪甲酸甲酯 [225517-81-7]

喹啉-3-基甲醇 [13669-51-7]

5-溴-3-甲基吡啶-2-甲腈 [156072-86-5]

2-溴吲哚并[3,2,1-JK]咔唑 [1174032-81-5]

6-(溴甲基)-2,4-蝶啶二胺 [59368-16-0]

2,6-Naphthalenedicarboxylic acid, decahydro- [7423-48-5]

二氢-4-丙基-2(3H)-呋喃酮 [72397-60-5]

7-bromoquinoline-3,4-diamine [1232149-37-9]

(2S)-2-[[叔丁氧羰基]氨基]-8-壬烯酸 [300831-21-4]

(2-BroMoethyl)diphenylsulfoniuM TrifluoroMethanesulfonate [247129-85-7]

1-Α-氯-3,5-二-O-对甲苯甲酰基-2-脱氧-D-呋喃核糖