1-Α-氯-3,5-二-O-对甲苯甲酰基-2-脱氧-D-呋喃核糖  4330-21-6 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  1-Α-氯-3,5-二-O-对甲苯甲酰基-2-脱氧-D-呋喃核糖

CAS No.:  4330-21-6

结构式:  4330-21-6

分子式:  C21H21ClO5

分子量:  388.84

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

1-Α-氯-3,5-二-O-对甲苯甲酰基-2-脱氧-D-呋喃核糖

三乙烯二胺 [280-57-9]

邻硝基二苯胺 [119-75-5]

3-丁烯-1-醇 [627-27-0]

轮环藤宁 [294-90-6]

丙酮肟 [127-06-0]

3-二乙氨基丙胺 [104-78-9]

乙酰乙酸(2-甲氧基)乙酯 [22502-03-0]

1,4-丁二磺酸钠 [36589-61-4]

环丙酰胺 [6228-73-5]

2-(3'-氯磺酰基-4'-氯苯甲酰)苯甲酸 [68592-12-1]

1-Α-氯-3,5-二-O-对甲苯甲酰基-2-脱氧-D-呋喃核糖

Contact us

1-Α-氯-3,5-二-O-对甲苯甲酰基-2-脱氧-D-呋喃核糖 4330-21-6 3,5-二-O-(对甲苯酰)-2-脱氧-Α-D-呋喃核糖氯;1-氯-3,5-二-O-(对甲苯甲酰基)-2-脱氧-D-核糖;1-氯-2-脱氧-ALPHA-D-赤式戊呋喃糖 3,5-双(4-甲基苯甲酸)酯;1-Α-氯-2-脱氧-3,5-二-O-对甲苯甲酰基-D-核糖;3,5-二-O-(对甲苯甲酰基)-2-脱氧-D-呋喃核糖氯化物;1-氯-2-去氧-3,5-二-O-对甲苯甲酰基-Α-D-呋喃核糖;1-A-氯-3,5-二-O-对甲苯甲酰基-2-脱氧-D-呋喃核糖

1-Α-氯-3,5-二-O-对甲苯甲酰基-2-脱氧-D-呋喃核糖 4330-21-6    

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

1-Α-氯-3,5-二-O-对甲苯甲酰基-2-脱氧-D-呋喃核糖

2-苯基环丙烷-1-胺 [54-97-7]

2-氯-6-三氟甲基吡嗪 [61655-69-4]

羟胺氨苯砜 [32695-27-5]

2-(5-甲基噻吩-2-基)乙酸 [70624-30-5]

溴酸钙 [10102-75-7]

2-Aminoethyl methacrylate [7659-36-1]

钛酸铋 [12233-34-0]

Bicyclo[2.2.1]heptane-2,6-dicarboxylic acid [90535-17-4]

间硝基肉桂酸 [555-68-0]

米罗那非 [862189-95-5]

4'-METHYL-4-TRIFLUOROMETHYL-BIPHENYL [97067-18-0]

1,1-二乙氧基乙烯 [2678-54-8]

4-[1,3-二羟基-2-羟甲基丙烷]-1-甲基吡啶碘盐 [1357022-98-0]

N-(叔丁氧羰基)-2-甲基-1,3-二氨基丙烷 [480452-05-9]

5-溴乙酰基-2-羟基苯甲醛 [115787-50-3]

2,8-二氯喹啉-3-甲醛 [144918-96-7]

3-甲氧基-2-萘甲醛 [56679-88-0]

2-(2-溴苯基)吡啶 [109306-86-7]

盐酸右丙氧芬 [1639-60-7]

1-BOC-4-甲磺酰基氧甲基哌啶 [161975-39-9]

S)-5-胍基-2-羟基戊酸 [157-07-3]

N-(5,5,8,8-四甲基-5,6,7,8-四氢-2-萘)乙酰胺 (他米巴罗汀) [139162-43-9]

烟酰胺核糖 [1341-23-7]

4-溴四氢吡喃 [25637-16-5]

[195532-64-0]

(3S)-3-(2-噻吩基硫基)丁酸和 (ALPHAR)-ALPHA-甲基苄胺的化合物 [1197375-23-7]

1-Α-氯-3,5-二-O-对甲苯甲酰基-2-脱氧-D-呋喃核糖