(-)-3-Β-乙酰-5-原烯酸  51424-66-9 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  (-)-3-Β-乙酰-5-原烯酸

CAS No.:  51424-66-9

结构式:  51424-66-9

分子式:  C22H32O4

分子量:  360.49

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

(-)-3-Β-乙酰-5-原烯酸

邻氨基二苯胺 [534-85-0]

4-巯基苯基乙酸 [39161-84-7]

1,4,7,10-四氮杂环十二烷-1,4,7,10-四乙酸 [60239-18-1]

2,4,5-三氟苯乙酸 [209995-38-0]

5-溴-2,4-二氯嘧啶 [36082-50-5]

邻硝基二苯胺 [119-75-5]

吩嗪 [92-82-0]

2,3-二氯吡啶 [2402-77-9]

5-乙硫基四氮唑(ETT) [89797-68-2]

1,4-丁二磺酸钠 [36589-61-4]

(-)-3-Β-乙酰-5-原烯酸

Contact us

(-)-3-Β-乙酰-5-原烯酸 51424-66-9 (-)-3-Β-乙酰-5-原烯酸;(-)-3Β-乙酰氧基-5-本胆烯酸

(-)-3-Β-乙酰-5-原烯酸 51424-66-9    51424-66-9 C22H32O4

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

(-)-3-Β-乙酰-5-原烯酸

1-乙酰基-2-吡咯烷酮 [932-17-2]

4-Pregnene-3-alpha,20-alpha-diol [15780-16-2]

甘油单油酸酯 [111-03-5]

阿立必利 [59338-93-1]

(2,2-DIMETHYL-[1,3]DIOXOLAN-4-YL)-(5-HYDROXYMETHYL-2,2-DIMETHYL-[1,3]DIOXOLAN-4-YL)-METHANOL [3969-61-7]

溴代乙酸钠 [1068-52-6]

2-碘-3-甲基苯甲酸 [108078-14-4]

Z-D-ASN-ONB [58578-32-8]

5-乙酰基尿嘧啶 [6214-65-9]

N-丙基亚乙基二胺 [111-39-7]

6-ALLYLTHIOPURINE [5443-88-9]

2-金刚烷基-甲基丙烯酸酯 [133682-15-2]

4-PROPYL-6-HYDROXY-2-METHYLPYRIMIDINE [89967-18-0]

4-哌啶-1-丁基-1-胺 [74247-30-6]

4-(4-硝基苄基)吡啶 [1083-48-3]

叔丁基2-氨基乙基(乙基)氨基甲酸酯 [105628-63-5]

6-溴吲哚-3-甲醛 [17540-75-9]

1,1'-二卞-4,4'-二吡啶二氯化物 [1102-19-8]

三正丁基(1-丙烯基)锡 [105494-65-3]

2-二甲氨基苯甲酸甲酯 [10072-05-6]

4-Pregnene-3beta-ol-20-one [566-66-5]

4-叔丁基-2,6-二甲基苄基氯 [19387-83-8]

仲钨酸铵 [11120-25-5]

3-乙酰基-2,5-二甲基呋喃 [10599-70-9]

光色素 [1086-80-2]

氯氰菊酯 [52315-07-8]

(-)-3-Β-乙酰-5-原烯酸