(-)-3-Β-乙酰-5-原烯酸  51424-66-9 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  (-)-3-Β-乙酰-5-原烯酸

CAS No.:  51424-66-9

结构式:  51424-66-9

分子式:  C22H32O4

分子量:  360.49

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

(-)-3-Β-乙酰-5-原烯酸

吩嗪 [92-82-0]

环丙胺 [765-30-0]

N,2,3-三甲基-2-异丙基丁酰胺(清凉剂-23) [51115-67-4]

4,5-二氰基咪唑 [1122-28-7]

乙酰乙酸(2-甲氧基)乙酯 [22502-03-0]

3,3'-二氨基联苯胺 [91-95-2]

2,3-二甲基-2,3-二硝基丁烷 [3964-18-9]

二氨基马来腈 [1187-42-4]

邻氨基二苯胺 [534-85-0]

1,2-乙二磺酸二水合物 [5982-56-9]

(-)-3-Β-乙酰-5-原烯酸

Contact us

(-)-3-Β-乙酰-5-原烯酸 51424-66-9 (-)-3-Β-乙酰-5-原烯酸;(-)-3Β-乙酰氧基-5-本胆烯酸

(-)-3-Β-乙酰-5-原烯酸 51424-66-9    51424-66-9 C22H32O4

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

(-)-3-Β-乙酰-5-原烯酸

4-PYRIDYLPYRIDINIUM CHLORIDE [22752-98-3]

全氟聚醚基表面活性剂 [107852-51-7]

苦杏苷 [21018-84-8]

4-PYRIDIN-2-YL-BUTYRAMIDINE [887578-86-1]

多西紫杉醇中间体 [114915-14-9]

3-叔丁基甲苯 [1075-38-3]

Ethanone,1-(2-thioxo-3-thiazolidinyl)- [76397-53-0]

质谱标准物 [105809-15-2]

乙酰紫草素 [24502-78-1]

1,9-双(丙烯酰氧基)壬烷(含稳定剂甲氧基氢醌) [107481-28-7]

4-特戊酰胺基苯基硼酸 [182344-22-5]

4-SULFONIC ACID-L-PHENYLALANINE [34023-49-9]

N-乙酰基-DL-正亮氨酸 [7682-16-8]

2-乙酰胺基-4-氯苯酚 [26488-93-7]

3-乙酰氧基丙基三氯硅烷 [5290-25-5]

醋酸阿昔洛韦 [102728-64-3]

N-乙酰神经氨酸甲酯 [50998-13-5]

油酰氯 [112-77-6]

(R)-(+)-苯乙醇腈 [10020-96-9]

1-苯基-5-三氟甲基-1H-吡唑-4-羧酸乙酯 [112055-34-2]

4-苯基-DL-苯丙氨酸 [76985-08-5]

D-阿卓糖 [1990-29-0]

N-BOC-氨基-(4-N-BOC-哌啶基)羧酸 [189321-65-1]

4-Pregnene-17,20beta,21-triol-3-one [128-19-8]

4-[(叔丁氧羰酰)氨基]-1-甲基-1H-吡咯-2-甲酸 [77716-11-1]

茜素-5-磺酸(含单钾盐) [6373-42-8]

(-)-3-Β-乙酰-5-原烯酸