(-)-3-Β-乙酰-5-原烯酸  51424-66-9 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  (-)-3-Β-乙酰-5-原烯酸

CAS No.:  51424-66-9

结构式:  51424-66-9

分子式:  C22H32O4

分子量:  360.49

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

(-)-3-Β-乙酰-5-原烯酸

3-丁烯-1-醇 [627-27-0]

1-(3-羟基苯基)-2-[甲基(苯基甲基)氨基]乙酮 [56917-44-3]

2,3-二甲基-2,3-二硝基丁烷 [3964-18-9]

丙酮肟 [127-06-0]

4,5-二氰基咪唑 [1122-28-7]

2,4,5-三氟苯乙酸 [209995-38-0]

二氨基马来腈 [1187-42-4]

邻氨基二苯胺 [534-85-0]

1,2-乙二磺酸二水合物 [5982-56-9]

1,4-噻恶烷 [15980-15-1]

(-)-3-Β-乙酰-5-原烯酸

Contact us

(-)-3-Β-乙酰-5-原烯酸 51424-66-9 (-)-3-Β-乙酰-5-原烯酸;(-)-3Β-乙酰氧基-5-本胆烯酸

(-)-3-Β-乙酰-5-原烯酸 51424-66-9    51424-66-9 C22H32O4

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

(-)-3-Β-乙酰-5-原烯酸

4-Pregnene-3beta-ol-20-one [566-66-5]

N,N'-二甲氧基-N,N'-二甲基草酰二胺 [106675-70-1]

5-溴-2,2'-联噻吩-5'-甲醛 [110046-60-1]

间苯氧基苯乙酮 [32852-92-9]

二乙基磷酰氯 [1112-37-4]

二苯基N,N'-二异丙基亚磷酰胺 [108549-23-1]

1-氟吡啶四氟硼酸盐 [107264-09-5]

3-正丙氧基-2-吡啶甲酸正丙酯 [134319-22-5]

4-(吡咯烷-1-基)苯甲酸乙酯 [101038-63-5]

N-BOC-氨基-(4-N-BOC-哌啶基)羧酸 [189321-65-1]

4-PYRIMIDIN-5-YL-BENZOIC ACID ETHYL ESTER [82525-18-6]

2-乙酰基-5-碘噻吩 [30955-94-3]

Α,Α,Α'-三(4-羟苯基)-1-乙基-4-异丙苯 [110726-28-8]

1-methyl-2-oxopyridine-4-carbonyl chloride [84853-99-6]

2-(2,4-二氟苯基)噻唑-4-羧酸乙酯 [175276-93-4]

硫酸单壬酯钠盐 [1072-15-7]

6-阿-1,3,5-三吡啶-2,4-二丁酯 [2770-75-4]

硝基环己烷 [1122-60-7]

4-叔-丁氧基苯甲腈 [185259-36-3]

叔丁乙酸甲酯 [10250-48-3]

4-TERT-BUTYL-2,6-DIMETHYLBENZONITRILE [88166-76-1]

4-叔-丁基杯(4)芳香烃四醋酸 [113215-72-8]

N-乙酰胞嘧啶 [3768-18-1]

对叔丁基8杯芳烃 [68971-82-4]

6-氨基烟酸乙酯 [39658-41-8]

替可克肽 [16960-16-0]

(-)-3-Β-乙酰-5-原烯酸