Γ-亚油酰氯  54562-14-0 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  Γ-亚油酰氯

CAS No.:  54562-14-0

结构式:  54562-14-0

分子式:  C18H29ClO

分子量:  296.88

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

Γ-亚油酰氯

3,3'-二氨基联苯胺 [91-95-2]

5-溴-2,4-二氯嘧啶 [36082-50-5]

邻硝基二苯胺 [119-75-5]

三乙烯二胺 [280-57-9]

丙酮肟 [127-06-0]

二氨基马来腈 [1187-42-4]

丙烯基乙醚 [928-55-2]

噻吩-2-甲酸 [527-72-0]

3-丁烯-1-醇 [627-27-0]

1,2-乙二磺酸二水合物 [5982-56-9]

Γ-亚油酰氯

Contact us

Γ-亚油酰氯 54562-14-0 Γ-亚油酰氯

Γ-亚油酰氯 54562-14-0    

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

Γ-亚油酰氯

白土处理石蜡 [64742-43-4]

2-硝基-5-甲基苯甲腈 [64113-86-6]

阿立哌唑相关物质B [889443-20-3]

6-氟-4-羟基香豆素 [1994-13-4]

2-甲氧基二苯-3-羧酸 [168618-47-1]

对叔丁基苄硫醇 [7252-86-0]

7-苄氧基喹啉 [131802-60-3]

N-甲基-1-(吡啶-4-基)甲胺盐酸盐 [936225-52-4]

BOC-(S)-3-氨基-3-(4-三氟甲基苯基)-丙酸 [500770-79-6]

环磷酰胺杂货B [60106-92-5]

BOC-(S)-3-氨基-3-(3-溴苯基)-丙酸 [500770-76-3]

乙氧嘧磺隆 [126801-58-9]

4-甲基 二苯基 醚 [1706-12-3]

4-(4-甲氧基苯基)-2-甲基噻唑 [50834-78-1]

4-(2-甲基-1,3-噻唑-4-基)苯胺 [25021-49-2]

1-乙烷磺酰基-4,5-二苯基咪唑 [1134205-78-9]

2-[3-(1,3-二氢-1,3,3-三甲基-2H-吲哚-2-亚基)-1-丙烯基]-1,3,3-三甲基-3H-吲哚翁乙酸盐 [65122-08-9]

4,5-二甲基噻唑-2-羧酸 [79312-41-7]

替莫肽 [66112-59-2]

甲醛2,4-二硝基苯腙-D3 [259824-50-5]

2-甲氧基-6-甲基吡嗪 [2882-21-5]

全氟己烷磺酸钾 [3871-99-6]

硅藻石 [1317-95-9]

2-[[4-氨基-3-(3-羟基-1-丙炔-1-基)-1H-吡唑并[3,4-D]嘧啶-1-基]甲基]-5-甲基-3-(2-甲基苯基)-4(3H)-喹唑啉酮 [1133837-50-9]

1-羟基-环戊甲酸 [16841-19-3]

N-(3-氯-4-氟苯基)-7-甲氧基-6-氨基喹唑啉-4-胺 [179552-75-1]

Γ-亚油酰氯