Γ-亚油酰氯  54562-14-0 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  Γ-亚油酰氯

CAS No.:  54562-14-0

结构式:  54562-14-0

分子式:  C18H29ClO

分子量:  296.88

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

Γ-亚油酰氯

二氨基马来腈 [1187-42-4]

噻吩-2-甲酸 [527-72-0]

丙酮肟 [127-06-0]

2,4,5-三氟苯乙酸 [209995-38-0]

环丙酰胺 [6228-73-5]

2,3-二甲基-2,3-二硝基丁烷 [3964-18-9]

2,3-二氯吡啶 [2402-77-9]

吩嗪 [92-82-0]

1,2-乙二磺酸二水合物 [5982-56-9]

二丁基月桂酰谷氨酰胺 [63663-21-8]

Γ-亚油酰氯

Contact us

Γ-亚油酰氯 54562-14-0 Γ-亚油酰氯

Γ-亚油酰氯 54562-14-0    

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

Γ-亚油酰氯

甲苯二胺与氧化丙烯的聚合物 [63641-63-4]

十一烷二酸双-2-乙基己酯 [38717-66-7]

3-(6-氯吡嗪-2-基)苯甲酸 [936138-14-6]

土莫酸 [508-24-7]

双(2,2,6,6,-四甲基-3,5-庚二酮酸)锶(II), 99.99% (META [36830-74-7]

4-(4-氯-苯磺酰基)-哌啶盐酸盐 [101768-64-3]

N-甲基-N-[(3R)-3-苯基-3-[4-(三氟甲基)苯氧基]丙基]甘氨酸 [372198-97-5]

(20S, 24R)-20, 24-环氧达玛烷-3Β, 12Β, 25-三醇 [19942-05-3]

(R)-(4-苄基哌嗪-2-基)甲醇 [149715-46-8]

聚-P-亚苯基对苯二甲酰胺 [25035-37-4]

氘代2,2-D2十二烷酸 [64118-39-4]

3,3-(苄基亚氨基)二丙酸二甲酯 [793-19-1]

3-氨基-5-溴-2-羟基吡啶 [98786-86-3]

4-(戊氧基)皮考啉脒盐酸盐 [1179362-46-9]

8-羟基-7-喹啉甲醛 [5683-78-3]

罗勒(OCIMUM BASILICUM)提取物 [84775-71-3]

4-氨基苯丙酰胺 [38710-60-0]

4,4,4-三氟丁胺 [819-46-5]

N-(3-碘丙基)酞亚胺 [5457-29-4]

2,4-二甲基吡啶-3-羧酸N-氧化物 [372156-99-5]

3-氨基吲哚 [7250-19-3]

4,4,5,5,6,6,7,7,7-九氟庚基碘化物 [183547-74-2]

5-硝基-2-三氟甲基苯甲酸 [847547-06-2]

N-(3-氯-4-氟苯基)-7-甲氧基-6-硝基喹唑啉-4-胺 [179552-74-0]

3-甲基-5-异恶唑甲醇乙酸酯 [43214-88-6]

2-羟基-3-碘-4,6-二甲氧基苯乙酮 [59656-68-7]

Γ-亚油酰氯