Γ-亚油酰氯  54562-14-0 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  Γ-亚油酰氯

CAS No.:  54562-14-0

结构式:  54562-14-0

分子式:  C18H29ClO

分子量:  296.88

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

Γ-亚油酰氯

1,4-丁二磺酸钠 [36589-61-4]

4,5-二氰基咪唑 [1122-28-7]

2,3-二甲基-2,3-二硝基丁烷 [3964-18-9]

2-硝基丙烷 [79-46-9]

2-(3'-氯磺酰基-4'-氯苯甲酰)苯甲酸 [68592-12-1]

5-乙硫基四氮唑(ETT) [89797-68-2]

丙酮肟 [127-06-0]

3,3'-二氨基联苯胺 [91-95-2]

二氨基马来腈 [1187-42-4]

环丙酰胺 [6228-73-5]

Γ-亚油酰氯

Contact us

Γ-亚油酰氯 54562-14-0 Γ-亚油酰氯

Γ-亚油酰氯 54562-14-0    

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

Γ-亚油酰氯

溴克利那 [72481-99-3]

N-去甲基瑞舒伐他二钠盐 [371775-74-5]

3,3-二甲基吡咯磷啉 [792915-20-9]

5-羟基-1,2,3,4-四氢异喹啉 [102877-50-9]

4-甲氧基-3-氯苯胺(HCL) [6329-90-4]

聚-P-亚苯基对苯二甲酰胺 [25035-37-4]

三氟甲烷硫醇铜 [3872-23-9]

4,5-二羟基-3,6-双[(4-甲基-2-磺基苯基)偶氮]-2,7-萘磺酸 [1479-11-4]

7-苄氧基喹啉 [131802-60-3]

聚[4-乙烯基吡啶聚(氟化氢)] [79821-63-9]

(-)-1,1-双((2S,4S)-2,4-二乙基膦)二茂铁 [290347-66-9]

肉豆蔻酸甲酯磺酸DEA盐 [64131-36-8]

丙酮肟封闭的异佛尔酮二异氰酸酯异氰脲酸酯 [68426-00-6]

分散橙73 [79300-11-1]

土莫酸 [508-24-7]

(S)-2-(BOC-氨基)-N-甲氧基-N,3-二甲基丁酰胺 [87694-52-8]

3-(2-(对-甲苯基)乙酰基)苄基氨基甲酸叔丁酯 [1017781-81-5]

5-甲氧基-2-甲基苯并恶唑 [5676-57-3]

1-乙烷磺酰基-2-甲基-4,5-二苯基咪唑 [1134205-81-4]

7-苯甲酰基吲哚 [70803-96-2]

AHU中间体,LCZ696中间体 [149709-58-0]

苯基-(2-吡啶基)乙酰胺 [7251-52-7]

2-氯-6-喹啉甲醛 [791626-59-0]

9H-咔唑-3-羧酸 [51035-17-7]

1-脱氧野尻霉素 [70956-02-4]

2-丁酮2,4-二硝基苯腙-D3 [259824-58-3]

Γ-亚油酰氯