5Β-胆烷酸  546-18-9 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  5Β-胆烷酸

CAS No.:  546-18-9

结构式:  546-18-9

分子式:  C24H40 O2

分子量:  360.57

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

5Β-胆烷酸

2-硝基丙烷 [79-46-9]

二丁基月桂酰谷氨酰胺 [63663-21-8]

4,5-二氰基咪唑 [1122-28-7]

环丙胺 [765-30-0]

丙烯基乙醚 [928-55-2]

5-乙硫基四氮唑(ETT) [89797-68-2]

吩嗪 [92-82-0]

2,3-二甲基-2,3-二硝基丁烷 [3964-18-9]

N,2,3-三甲基-2-异丙基丁酰胺(清凉剂-23) [51115-67-4]

1,4-丁二磺酸钠 [36589-61-4]

5Β-胆烷酸

Contact us

5Β-胆烷酸 546-18-9 5B-胆烷酸

5Β-胆烷酸 546-18-9    

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

5Β-胆烷酸

2-苯并咪唑基间二氮茚基脲 [24370-25-0]

丙烯腈与1,1-二氯乙烯的聚合物 [9010-76-8]

丝美辛 [57645-05-3]

萘霉素 B [86825-88-9]

石松亭碱 [5096-59-3]

3-(4-甲氧基苯基)吡咯烷 [91246-26-3]

顺-4-(BOC-氨基)环己甲胺 [509143-00-4]

4-溴-1-甲基-1H-吡唑-3-羧酸 [84547-86-4]

7-[4-(二乙基氨基)-2-乙氧基苯基]-7-(2-甲基-1-辛基-1H-吲哚-3-基)呋喃并[3,4-B]吡啶-5(7H)-酮 [87563-89-1]

萘二(六氯环戊二烯)加合物 [5696-92-4]

1-甲基-1H-咪唑-5-甲腈 [66121-66-2]

T-4-(甲氧甲基)-4-(4-戊基环己基)-1,1-联苯 [95478-15-2]

4'-氟-2'-甲氧基-5'-异丙基-4-三氟甲基-1,1'-联苯-2-甲醇 [875548-97-3]

9-乙基咔唑-3-甲醛-N-乙基-N-苯腙 [84678-52-4]

环丙烷-1,2-二羧酸二乙酯 [20561-09-5]

4-(二异丙基氨基甲酰)-2-乙氧基吡啶-3-基硼酸 [1131735-94-8]

(1E)-1-叔丁氧基-1-(三甲基硅氧基)丙烯 [72658-10-7]

1,4-二(氯甲基二甲基硅氧基)苯 [18057-24-4]

1,6-己二酸与1,6-己二醇和新戊二醇的聚合物 [25214-14-6]

(5-氟-吡啶-2-基)-二甲基-胺 [1420961-53-0]

水合二硅酸氢钠 [38785-33-0]

磷酸三癸酯与2-乙基-1-己胺的化合物 [15567-28-9]

4-(4-硝基苯基)哌嗪-1-羧酸叔丁酯 [182618-86-6]

菠菜(SPINACIA OLERACEA)叶提取物 [90131-25-2]

3-(氯甲基)-1,5-二甲基-1H-吡唑 [180519-09-9]

N-BOC-1-甲基环丙胺 [251661-01-5]

5Β-胆烷酸