5Β-胆烷酸  546-18-9 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  5Β-胆烷酸

CAS No.:  546-18-9

结构式:  546-18-9

分子式:  C24H40 O2

分子量:  360.57

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

5Β-胆烷酸

丙酮肟 [127-06-0]

1,4,7,10-四氮杂环十二烷-1,4,7,10-四乙酸 [60239-18-1]

1,2-乙二磺酸二水合物 [5982-56-9]

噻吩-2-甲酸 [527-72-0]

环丙胺 [765-30-0]

2,4,5-三氟苯乙酸 [209995-38-0]

N,2,3-三甲基-2-异丙基丁酰胺(清凉剂-23) [51115-67-4]

4-巯基苯基乙酸 [39161-84-7]

2-(3'-氯磺酰基-4'-氯苯甲酰)苯甲酸 [68592-12-1]

丙烯基乙醚 [928-55-2]

5Β-胆烷酸

Contact us

5Β-胆烷酸 546-18-9 5B-胆烷酸

5Β-胆烷酸 546-18-9    

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

5Β-胆烷酸

N-芴甲氧羰基-N-烯丙氧基羰基-D-2,4-二氨基丁酸 [387824-78-4]

3-氰基-5-甲基苯甲酸 [78621-81-5]

甘油三酸酯过氧化物(三丙酮三过氧化物) [17088-37-8]

4-叠氮基-1-氟-2-硝基苯 [28166-06-5]

N-(4-溴丁基)酞亚酸 [5093-32-3]

2-溴4-溴甲基噻唑 [180597-85-7]

2-氨基咪唑硫酸盐 [36946-29-9]

甲醛与3-甲基苯酚的聚合物 [25086-36-6]

2-氨基-5-氯-4-甲基吡啶 [36936-27-3]

4-氯-3-氟苯甲醚 [501-29-1]

中文名称暂缺 [9012-33-3]

1-甲基吡咯-3-胺盐酸盐 [13220-27-4]

2,8-二甲基-5-壬酮 [2050-99-9]

5-氨基异酞酸单甲酯 [28179-47-7]

7-氯-1-乙基-6-氟-1,4-二氢-4-氧代喹啉-3-羧酸乙酯 [70458-94-5]

1-(3,4-二氯苄基)-2-哌啶甲酸 [1032337-33-9]

4-(4-硝基苯基)哌嗪-1-羧酸叔丁酯 [182618-86-6]

(1,2,4-恶二唑-3-基)甲胺 [370103-73-4]

3-(2-嘧啶基)-1-哌啶甲酸叔丁酯 [182416-13-3]

[4-[(4-苯并[B]噻吩-2-基-2-嘧啶基)氨基]苯基][4-(1-吡咯烷基)-1-哌啶基]-甲酮盐酸盐 [1186195-62-9]

翼叶毛果芸香(PILOCARPUS PENNATIFOLIUS)叶提取物 [84696-42-4]

3-溴-4-氯-1H-吲哚 [1181332-74-0]

顺式-4-(4-甲基环己基)联苯 [28864-95-1]

7-羟甲基咪唑[4,5-B]并吡啶 [912451-71-9]

4-哌嗪苯硼酸频那醇酯 [912369-50-7]

5 - 溴-2- 羧酸酰胺苯并恶唑 [954239-64-6]

5Β-胆烷酸