α-[3-[1,3,3,3-四甲基-1-(三甲基硅基-氧代)二硅氧烷]-丙基-ω-羟基聚氧乙烯)  67674-67-3 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  α-[3-[1,3,3,3-四甲基-1-(三甲基硅基-氧代)二硅氧烷]-丙基-ω-羟基聚氧乙烯)

CAS No.:  67674-67-3

结构式:  67674-67-3

分子式:  C7H22O2Si3

分子量:  222.50

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

α-[3-[1,3,3,3-四甲基-1-(三甲基硅基-氧代)二硅氧烷]-丙基-ω-羟基聚氧乙烯)

3-二乙氨基丙胺 [104-78-9]

邻氨基二苯胺 [534-85-0]

环丙酰胺 [6228-73-5]

1,4-噻恶烷 [15980-15-1]

3,3'-二氨基联苯胺 [91-95-2]

2,3-二甲基-2,3-二硝基丁烷 [3964-18-9]

N,2,3-三甲基-2-异丙基丁酰胺(清凉剂-23) [51115-67-4]

1,4-丁二磺酸钠 [36589-61-4]

轮环藤宁 [294-90-6]

丙烯基乙醚 [928-55-2]

α-[3-[1,3,3,3-四甲基-1-(三甲基硅基-氧代)二硅氧烷]-丙基-ω-羟基聚氧乙烯)

Contact us

α-[3-[1,3,3,3-四甲基-1-(三甲基硅基-氧代)二硅氧烷]-丙基-ω-羟基聚氧乙烯)  67674-67-3 α-[3-[1,3,3,3-四甲基-1-(三甲基硅基-氧代)二硅氧烷]-丙基-ω-羟基聚氧乙烯);聚醚改性三硅氧烷;端聚醚聚二甲基硅氧烷;氮,氮,氮‘,氮-四甲基-氮‘-[三甲氧基硅基丙基]胍

α-[3-[1,3,3,3-四甲基-1-(三甲基硅基-氧代)二硅氧烷]-丙基-ω-羟基聚氧乙烯)  67674-67-3    67674-67-3|C7H22O2Si3|α-[3-[1,3,3,3-四甲基-1-(三甲基硅基-氧代)二硅氧烷]-丙基-ω-羟基聚氧乙烯) |

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

α-[3-[1,3,3,3-四甲基-1-(三甲基硅基-氧代)二硅氧烷]-丙基-ω-羟基聚氧乙烯)

1,4-二氧杂环-2,5-己二酮 [502-97-6]

二(2-甲基丙基)-二硫代膦酸钠 [13360-78-6]

3,5-二溴-2,4,6-三甲基吡啶 [29976-56-5]

双(吡啶)四氟硼化碘 [15656-28-7]

4,4'-二氨基二苯胺-2-磺酸 [119-70-0]

3-羧基苯甲醛 [619-21-6]

4-氯-1-丁醇 [928-51-8]

4-氧-4-(5-氧-1,4-二氮杂-1-基)丁酸 [397244-77-8]

苯并噻吩-2-羧酸 [6314-28-9]

甲酰胺 [75-12-7]

环丁基甲酰氯 [5006-22-4]

2,2,6,6-四甲基-3,5-庚烷二酸铒 [35733-23-4]

1,1,1-三氟-乙酰丙酮铪 [17475-68-2]

碘化钛(IV) [7720-83-4]

三氟甲烷磺酸镁 [60871-83-2]

六氟乙酰丙酮铊(I) [15444-43-6]

2-氯吡嗪-3-羧酸 [27398-39-6]

2,8-二溴二苯并噻吩 [31574-87-5]

N-乙基胡椒胺 [32953-14-3]

三苯基锍与三氟甲磺酸的盐(1:1) [66003-78-9]

酞菁钴 [3317-67-7]

2,3-二氯吡啶 [2402-77-9]

对叔戊基氯苄 [28162-11-0]

聚甲基丙烯酸钠 [54193-36-1]

烯丙基丁二酸酐 [7539-12-0]

3-氯苯硫酰胺 [2548-79-0]

α-[3-[1,3,3,3-四甲基-1-(三甲基硅基-氧代)二硅氧烷]-丙基-ω-羟基聚氧乙烯)