17Α-乙酰氧基-6-二溴亚甲基孕甾-4-烯-3,20-二酮  79694-56-7 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  17Α-乙酰氧基-6-二溴亚甲基孕甾-4-烯-3,20-二酮

CAS No.:  79694-56-7

结构式:  79694-56-7

分子式:  C24H30 Br2 O4

分子量:  542.30

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

17Α-乙酰氧基-6-二溴亚甲基孕甾-4-烯-3,20-二酮

丙烯基乙醚 [928-55-2]

1,4-丁二磺酸钠 [36589-61-4]

4,5-二氰基咪唑 [1122-28-7]

环丙酰胺 [6228-73-5]

三乙烯二胺 [280-57-9]

肉桂酸异丙酯 [7780-06-5]

1-(3-羟基苯基)-2-[甲基(苯基甲基)氨基]乙酮 [56917-44-3]

2,3-二氯吡啶 [2402-77-9]

2,4,5-三氟苯乙酸 [209995-38-0]

4-巯基苯基乙酸 [39161-84-7]

17Α-乙酰氧基-6-二溴亚甲基孕甾-4-烯-3,20-二酮

Contact us

17Α-乙酰氧基-6-二溴亚甲基孕甾-4-烯-3,20-二酮 79694-56-7 17Α-乙酰氧基-6-二溴亚甲基孕甾-4-烯-3,20-二酮

17Α-乙酰氧基-6-二溴亚甲基孕甾-4-烯-3,20-二酮 79694-56-7    

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

17Α-乙酰氧基-6-二溴亚甲基孕甾-4-烯-3,20-二酮

苏沃雷生中间体 [1620097-05-3]

酸性品红6B [4321-69-1]

N-甲氧基-N-甲基环丙烷甲酰胺 [147356-78-3]

2,2,2-三氟-1-(三氟甲基)乙胺 [1619-92-7]

双[1,1,1-三氟-N-[1,2,3,4-四氢-1-(2-甲基丙基)-6-[(1,3,4-噻二唑-2-基-N3)偶氮-N1]-7-异喹啉基]甲磺酰胺根合-N]锌 [912628-37-6]

叔丁基苯酚 [27178-34-3]

3-碘-2-(2,2,2-三氟乙氧基)吡啶 [912761-82-1]

活性橙1 [6522-74-3]

马鞭草苷 [548-37-8]

花生酸乙酯 [95285-77-1]

1-(3-吡啶基)-2-甲基-1-丙胺 [343270-47-3]

N-生物素己酸 [72040-64-3]

2-[(2,2-二甲基-4-氧代-3,4-二氢-2H-7-色满基)氧基]乙腈 [144537-17-7]

4-(4-氰苯基)吗啉 [10282-31-2]

二乙醇亚硝胺 [1116-54-7]

2-吗啉甲酸乙酯盐酸盐 [135072-31-0]

2-羟基-3-甲氧基苯甲腈 [42973-56-8]

3-碘-2-甲基苯甲酸 [133232-56-1]

1,2-二羟基茚满 [4370-02-9]

1-邻甲苯基哌嗪盐酸盐 [95356-15-3]

2-甲氧基乙基异氰化物 [43219-50-7]

4-碘-1-丁炔 [43001-25-8]

2-氟-3-吡啶甲基甲胺 [859164-64-0]

1-甲基-2-苯基哌啶 [5271-28-3]

薄荷缩酮 [67785-70-0]

2,5-二乙氧基苯酰替苯胺 [92-22-8]

17Α-乙酰氧基-6-二溴亚甲基孕甾-4-烯-3,20-二酮