α,α-二甲基环己烷丙醇  83926-73-2 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  α,α-二甲基环己烷丙醇

CAS No.:  83926-73-2

结构式:  83926-73-2

分子式:  C11H22O

分子量:  170.29

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

α,α-二甲基环己烷丙醇

2-(3'-氯磺酰基-4'-氯苯甲酰)苯甲酸 [68592-12-1]

2,3-二甲基-2,3-二硝基丁烷 [3964-18-9]

1,4-丁二磺酸钠 [36589-61-4]

环丙胺 [765-30-0]

3-二乙氨基丙胺 [104-78-9]

邻硝基二苯胺 [119-75-5]

噻吩-2-甲酸 [527-72-0]

1,2-乙二磺酸二水合物 [5982-56-9]

丙酮肟 [127-06-0]

肉桂酸异丙酯 [7780-06-5]

α,α-二甲基环己烷丙醇

Contact us

α,α-二甲基环己烷丙醇 83926-73-2 

α,α-二甲基环己烷丙醇 83926-73-2    花冠醇

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

α,α-二甲基环己烷丙醇

棕榈油酸 [373-49-9]

7-氨基-1,3-萘二磺酸 [842-15-9]

5-硝基-2,3-二氯吡啶 [22353-40-8]

氯拉 [23887-31-2]

(2E)-3-[4-[[[2-(2-甲基-1H-吲哚-3-基)乙基]氨基]甲基]苯基]-2-丙烯酸甲酯 [441741-65-7]

4-氯-2-氟苯肼盐酸盐 [64172-78-7]

浴铜灵二磺酸 二钠盐 水合物 [1257642-74-2]

醋酸组氨瑞林 [220810-26-4]

乙基苯内酯 [15399-05-0]

1-Chloroethyl octanoate [58304-46-4]

1-(4-氟苯基)-2-(N-吡咯烷基)-1-戊酮 [850352-62-4]

氧化铟 [1312-43-2]

2,2'-双喹啉-4,4'-二甲酸 [207124-63-8]

左旋樟脑磺酸 [1450-95-9]

(二甲基苯硅烷基)硼酸频那醇酯 [185990-03-8]

4-溴-2-苯基噻唑 [141305-40-0]

2.6-二叔丁基-溴苯 [19715-32-3]

双(2-氰乙基)-N,N-二异丙基亚磷酰胺 [102690-88-0]

4-氨基-4-氨甲基哌啶-1-甲酸叔丁酯 [871115-32-1]

2-溴二苯并噻吩 [22439-61-8]

甲氧苯青霉素 [7246-14-2]

2,4-二甲氧基苯甲酸 [91-52-1]

1,5-二氢-4-羟基-2H-吡咯-2-酮 [503-83-3]

2-(4-氯苯基)-2-羰基乙醛 [4998-15-6]

(±)-扁桃酰胺 [4410-31-5]

1-(4-甲基苯基)-2-甲氨基-1-丁酮 [1337016-51-9]

α,α-二甲基环己烷丙醇