α,α-二甲基环己烷丙醇  83926-73-2 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  α,α-二甲基环己烷丙醇

CAS No.:  83926-73-2

结构式:  83926-73-2

分子式:  C11H22O

分子量:  170.29

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

α,α-二甲基环己烷丙醇

轮环藤宁 [294-90-6]

丙酮肟 [127-06-0]

环丙胺 [765-30-0]

5-乙硫基四氮唑(ETT) [89797-68-2]

1,4,7,10-四氮杂环十二烷-1,4,7,10-四乙酸 [60239-18-1]

二氨基马来腈 [1187-42-4]

3-二乙氨基丙胺 [104-78-9]

3-丁烯-1-醇 [627-27-0]

二丁基月桂酰谷氨酰胺 [63663-21-8]

4-巯基苯基乙酸 [39161-84-7]

α,α-二甲基环己烷丙醇

Contact us

α,α-二甲基环己烷丙醇 83926-73-2 

α,α-二甲基环己烷丙醇 83926-73-2    花冠醇

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

α,α-二甲基环己烷丙醇

4,4'-亚甲基双(2-异丙基-6-甲基苯胺) [16298-38-7]

1H-Tetrazole-1-acetic acid, 4,5-dihydro-4-[(4-methoxyphenyl)methyl]-5-oxo-, ethyl ester [1808259-12-2]

NSC16078 [6639-43-6]

N1-(2,3-DIHYDRO-1H-INDEN-5-YL)ACETAMIDE [59856-06-3]

1-乙酰基-5-吲哚啉磺酰氯 [52206-05-0]

4-(4-CHLOROPHENYL)-2-METHYL-1,3-THIAZOL-5-YL]ACETIC ACID [553630-41-4]

1-芘硼酸 [164461-18-1]

2-甲基巯基-5-溴嘧啶-4-甲酸甲酯 [50593-91-4]

1-(苯基甲基)-2H-1,2,3,4-四唑-5-硫酮 [33898-72-5]

2-氟-4-甲基-5-硝基苯胺 [259860-00-9]

(5-(4-氟苯基)-噻吩-2-基)(5-碘-2-甲基苯基)酮 [1071929-08-2]

Methyl2,5-dibromofuran-3-carboxylate [1150271-26-3]

L-VALINOL HYDROCHLORIDE [17016-89-6]

奥列巴文 [467-04-9]

2-甲氨基-1-[3,4-(亚甲二氧基)苯基]-1-丁酮 [802575-11-7]

1-(3-羟基-2-硝基苯基)乙酮 [53967-72-9]

4-(4-氟苄基氨基)-1,2-苯二胺 [491871-67-1]

1,5:2,3-Dianhydro-4,6-O-benzylidene-D-allitol [109428-30-0]

2,4,6-三羟基苯甲酸 [83-30-7]

2,3-二氯-DL-苯丙氨酸 [110300-04-4]

1-(4-甲氧苯基)环丁基甲酸 [50921-37-4]

7-氨基-1,3-萘二磺酸 [842-15-9]

1-氯-6-甲基-5-硝基异喹啉 [943606-84-6]

盐酸匹莫苯 [77469-98-8]

2-溴乙基甲基硫醚 [54187-93-8]

3-Bromo-4-fluorophenylboronic acid [1092533-91-9]

α,α-二甲基环己烷丙醇