α,α-二甲基环己烷丙醇  83926-73-2 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  α,α-二甲基环己烷丙醇

CAS No.:  83926-73-2

结构式:  83926-73-2

分子式:  C11H22O

分子量:  170.29

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

α,α-二甲基环己烷丙醇

邻氨基二苯胺 [534-85-0]

1,2-乙二磺酸二水合物 [5982-56-9]

二氨基马来腈 [1187-42-4]

1-(3-羟基苯基)-2-[甲基(苯基甲基)氨基]乙酮 [56917-44-3]

轮环藤宁 [294-90-6]

乙酰乙酸(2-甲氧基)乙酯 [22502-03-0]

1,4-丁二磺酸钠 [36589-61-4]

N,2,3-三甲基-2-异丙基丁酰胺(清凉剂-23) [51115-67-4]

环丙胺 [765-30-0]

二丁基月桂酰谷氨酰胺 [63663-21-8]

α,α-二甲基环己烷丙醇

Contact us

α,α-二甲基环己烷丙醇 83926-73-2 

α,α-二甲基环己烷丙醇 83926-73-2    花冠醇

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

α,α-二甲基环己烷丙醇

反-4,顺-7-十三碳二烯-1-醇醋酸酯 [57981-60-9]

[2-(4-METHOXY-PHENYLAMINO)-THIAZOL-4-YL]-ACETIC ACID [335398-80-6]

2-溴乙基甲基硫醚 [54187-93-8]

非那沙星 [209342-40-5]

二亚甲基双氧安非他明 [42542-10-9]

N-BOC-1,2,3,4-四氢异喹啉-6-硼酸 [1312765-94-8]

邻甲氧基苯甲酸 [579-75-9]

6-aminotetralin-2,3-diol [13575-86-5]

3-异丙基-6-亚甲基-1-环己烯 [555-10-2]

2,7-二溴萘 [58556-75-5]

地塞米松异烟酸酯 [2265-64-7]

2-氨基-3-氯苯酚 [56962-00-6]

4,6-二氯-2-甲基-5-(1-乙酰基-2-咪唑啉-2)-氨基嘧啶 [75438-54-9]

R-N-BOC-3-二甲基氨基哌啶 [1061682-78-7]

4-哌嗪基苯并噻吩盐酸盐 [913614-18-3]

吡咯戊酮 [3563-49-3]

顺式1-苄基-4-甲基-3-甲氨基-哌啶盐酸盐 [477600-70-7]

1,4-二溴-2,3-二甲基苯 [75024-22-5]

(2E)-3-[4-[[[2-(2-甲基-1H-吲哚-3-基)乙基]氨基]甲基]苯基]-2-丙烯酸甲酯 [441741-65-7]

N-(1-甲氧基羰基-2,2-二甲基丙基)-1-(4-氟苄基)吲唑-3-甲酰胺 [1715016-77-5]

4,6-二氢噻吩并[3,4-B]噻吩-2-羧酸 [7712-05-2]

偏苯三酸三辛酯 [3319-31-1]

异硫氰酸2-甲氧基乙酯 [38663-85-3]

(1S,2S)-2-氨基环己醇盐酸盐 [13374-30-6]

Ethyl 3-bromo-6-hydroxypyridine-2-carboxylate [1214377-79-3]

阿洛司琼 [122852-42-0]

α,α-二甲基环己烷丙醇