α,α-二甲基环己烷丙醇  83926-73-2 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  α,α-二甲基环己烷丙醇

CAS No.:  83926-73-2

结构式:  83926-73-2

分子式:  C11H22O

分子量:  170.29

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

α,α-二甲基环己烷丙醇

2-(3'-氯磺酰基-4'-氯苯甲酰)苯甲酸 [68592-12-1]

2,3-二甲基-2,3-二硝基丁烷 [3964-18-9]

邻氨基二苯胺 [534-85-0]

邻硝基二苯胺 [119-75-5]

丙酮肟 [127-06-0]

环丙酰胺 [6228-73-5]

2,4,5-三氟苯乙酸 [209995-38-0]

二氨基马来腈 [1187-42-4]

二丁基月桂酰谷氨酰胺 [63663-21-8]

5-溴-2,4-二氯嘧啶 [36082-50-5]

α,α-二甲基环己烷丙醇

Contact us

α,α-二甲基环己烷丙醇 83926-73-2 

α,α-二甲基环己烷丙醇 83926-73-2    花冠醇

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

α,α-二甲基环己烷丙醇

双(1,5-环辛二烯)铱(I) 四[3,5-双(三氟甲基)苯基]硼酸 [666826-16-0]

3-羟酞酸 [601-97-8]

哌替啶中间体B [77-17-8]

三乙基氧膦 [597-50-2]

(S)-甲卡西酮盐酸盐 [66514-93-0]

1-ethenyl-2-methylsulfanylbenzene [30439-34-0]

L-丙氨酸异丙酯盐酸盐 [62062-65-1]

3-Amino-2-chloro-6-iodopyridine [1032507-20-2]

磷酸丁酯(单酯、双酯混合物) [52933-01-4]

N-(4,5-二氯-2-苯胺)乙酰胺 [5462-30-6]

甲基2,6二氯异烟 [42521-09-5]

卡地酰胺钠 [131410-50-9]

3-溴呋喃-2(5H)-酮 [76311-89-2]

9-acetyl-thioxanthene-2-sulfonic acid dimethylamide [5143-98-6]

5-氮杂吲哚-3-甲酸甲酯 [1353101-49-1]

3-(4-吡啶基)丙炔酸乙酯 [66869-71-4]

3-羟基-1-萘甲醛 [91136-43-5]

4-(4-氟苯基)-2-甲基噻唑-5-乙酸 [568543-71-5]

2,4-二氯-5-甲基噻吩并[2,3-D]嘧啶 [56844-38-3]

4-氯-2-氟苯肼盐酸盐 [64172-78-7]

p-Quinone, p-ethoxyphenyl [6276-62-6]

2-苯并恶唑乙腈 [15344-56-6]

反-4-苯基-L-脯氨酸 [96314-26-0]

3-羟基-2-戊酮 [3142-66-3]

2-乙基-1,3-丙二醇 [2612-29-5]

溶剂蓝 59 [6994-46-3]

α,α-二甲基环己烷丙醇