Α-氢-Ω-羟基-聚(氧-1,4-丁二基)与2,4-二异氰根合-1-甲苯  9050-83-3 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  Α-氢-Ω-羟基-聚(氧-1,4-丁二基)与2,4-二异氰根合-1-甲苯

CAS No.:  9050-83-3

结构式:  9050-83-3

分子式:  

分子量:  

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

Α-氢-Ω-羟基-聚(氧-1,4-丁二基)与2,4-二异氰根合-1-甲苯

5-溴-2,4-二氯嘧啶 [36082-50-5]

4,5-二氰基咪唑 [1122-28-7]

吩嗪 [92-82-0]

环丙胺 [765-30-0]

轮环藤宁 [294-90-6]

丙烯基乙醚 [928-55-2]

丙酮肟 [127-06-0]

噻吩-2-甲酸 [527-72-0]

2-(3'-氯磺酰基-4'-氯苯甲酰)苯甲酸 [68592-12-1]

肉桂酸异丙酯 [7780-06-5]

Α-氢-Ω-羟基-聚(氧-1,4-丁二基)与2,4-二异氰根合-1-甲苯

Contact us

Α-氢-Ω-羟基-聚(氧-1,4-丁二基)与2,4-二异氰根合-1-甲苯 9050-83-3 Α-氢-Ω-羟基-聚(氧-1,4-丁二基)与2,4-二异氰根合-1-甲苯

Α-氢-Ω-羟基-聚(氧-1,4-丁二基)与2,4-二异氰根合-1-甲苯 9050-83-3    

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

Α-氢-Ω-羟基-聚(氧-1,4-丁二基)与2,4-二异氰根合-1-甲苯

氯二氟乙酰氯 [354-24-5]

1-氨甲酰-吲哚-3-甲酸 [1386462-17-4]

二丙二醇二丙烯酸酯 [57472-68-1]

枸橘甙 [14941-08-3]

3-吡啶-3-基-1H-吡唑-5-胺 [149246-87-7]

N-叔丁氧羰基-L-五氟苯丙氨酸 [34702-60-8]

鸟苷酰基(3→5)胞苷铵盐 [98046-67-4]

2-氯苯乙酸甲酯 [57486-68-7]

BOC-S-苄基-L-半胱氨酸 [3401-33-0]

4-氟-1H-吲唑-5-甲腈 [473416-81-8]

2-[(1-甲基哌啶-4-基)氧基]苯胺 [869943-62-4]

丝石竹皂苷元3-O-β-D-葡萄糖醛酸甲酯 [96553-02-5]

2-甲基-3-(三氟甲基)苯酚 [934180-47-9]

2-溴-3-三氟甲基苯甲酸 [177420-63-2]

水合苯亚磺酸铜 [64586-62-5]

1-(3,5-二甲氧基苯基)-N-甲基甲胺 [77775-71-4]

2-(2,3-二氢-1,3-二氧代-1H-茚-2-基)-8-甲基-6-喹啉磺酸钠盐 [83929-58-2]

十五烷酰氯 [17746-08-6]

3 -氯- 2 -羟基苯 [1927-94-2]

5-硝基喹啉-4-醇 [23536-75-6]

4-吡唑-乙炔 [57121-49-0]

强力霉素 [6543-77-7]

2- BUTENOICACID,4-(二甲基氨基) - ,甲酯(9CI) [501332-25-8]

(3S)-(-)-9-氟-2,3-二氢-3-甲基-10-(4-甲基-1-哌嗪基)-7-氧-7H-吡啶并[1,2,3-DE]-[1,4]苯并噁嗪-6-羧酸盐酸盐 [177325-13-2]

4-(甲基亚硝胺)-1-[3- (6-羟基吡啶基)-1-丁酮 [151028-45-4]

1-苄基-3-甲胺基吡咯烷 [96568-35-3]

Α-氢-Ω-羟基-聚(氧-1,4-丁二基)与2,4-二异氰根合-1-甲苯