2-Biphenylcarboxylic acid  947-84-2   Custom Manufacturer

DWChem.cn

Product Name:    2-Biphenylcarboxylic acid

CAS No.:  947-84-2

Structural Formula:   947-84-2

Molecular Formula:   C13H10O2

Formula Weight:   198.22

If you are interested in this product, please contact us by email Contact us. We'll reply you ASAP.

Our Products

2-Nitrodiphenylamine [119-75-5]

Phenazine [92-82-0]

2-Nitropropane [79-46-9]

2-Thiophenecarboxylic acid [527-72-0]

CYCLOPROPANECARBOXAMIDE [6228-73-5]

Acetone oxime [127-06-0]

3-Buten-1-ol [627-27-0]

2,4,5-Trifluorophenylacetic acid [209995-38-0]

2,3-Diaminomaleonitrile [1187-42-4]

3,3'-Diaminobenzidine [91-95-2]

2-Biphenylcarboxylic acid [947-84-2]

Contact us

2-Biphenylcarboxylic acid 947-84-2 O-PHENYLBENZOIC ACID

2-Biphenylcarboxylic acid 947-84-2    947-84-2|C13H10O2| 2-Biphenylcarboxylic acid|

Contact us

Custom Synthesis or Custom Manufacture

2,4-Difluorobenzonitrile [3939-09-1]

3-Bromo-2-nitrophenol [76361-99-4]

2-Amino-3,4-dimethylbenzoic acid [50419-58-4]

2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyltriphenylphosphonium bromide [69891-92-5]

o-Toluidine [95-53-4]

Tellurium dioxide [7446-07-3]

Atropic acid [492-38-6]

Clopyralid [1702-17-6]

3,5-Difluorobenzoic acid [455-40-3]

Fluorene [86-73-7]

1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone [80-73-9]

2-Nitrotoluene [88-72-2]

5-(4-Chlorobutyl)-1-cyclohexyl-1H-tetrazole [73693-42-5]

O-Phenylphenol [90-43-7]

4,4'-Thiodibenzenethiol [19362-77-7]

4-Methyl-5-thiazole carboxaldehyde [82294-70-0]

2-Amino-4-chloro-6-nitrophenol [6358-08-3]

Dimethylaminoacetonitrile [926-64-7]

Betaine hydrochloride [590-46-5]

2 - methylpyrazine [109-08-0]

2 - methoxy -3 – Different butyl pyrazine [24683-00-9]

1-Bromo-2,4,6-trifluorobenzene [2367-76-2]

(2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)acetic acid [69999-16-2]

1.6-Haxanedithol [1191-43-1]

4-Chlorosalicylic acid [5106-98-9]

Sodium lactobionate [27297-39-8]

2-Biphenylcarboxylic acid [947-84-2]