2-Biphenylcarboxylic acid  947-84-2   Custom Manufacturer

DWChem.cn

Product Name:    2-Biphenylcarboxylic acid

CAS No.:  947-84-2

Structural Formula:   947-84-2

Molecular Formula:   C13H10O2

Formula Weight:   198.22

If you are interested in this product, please contact us by email Contact us. We'll reply you ASAP.

Our Products

Sodium 1,4-butane-disulfonate [36589-61-4]

5-(2-Carboxybenzoyl)-2-chlorobenzenesulfonyl chloride [68592-12-1]

LAUROYL-L-GLUTAMIC-ALPHA,GAMMA-DIBUTYLAMIDE [63663-21-8]

2,3-Diaminomaleonitrile [1187-42-4]

DOTA [60239-18-1]

2-Thiophenecarboxylic acid [527-72-0]

2-Methoxyethyl acetoacetate [22502-03-0]

5-Ethylthio-1H-Tetrazole(ETT) [89797-68-2]

2-Nitrodiphenylamine [119-75-5]

5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine [36082-50-5]

2-Biphenylcarboxylic acid [947-84-2]

Contact us

2-Biphenylcarboxylic acid 947-84-2 O-PHENYLBENZOIC ACID

2-Biphenylcarboxylic acid 947-84-2    947-84-2|C13H10O2| 2-Biphenylcarboxylic acid|

Contact us

Custom Synthesis or Custom Manufacture

Bis(3,4-dimethylphenyl)amine [55389-75-8]

Caronic anhydride [67911-21-1]

5-Norbornene-2-carbonyl chloride [27063-48-5]

Thioctamide [3206-73-3]

N-(4-Chlorobenzoyl)-tyramine [41859-57-8]

2-Thiopheneacetic acid [1918-77-0]

1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone [80-73-9]

Capecitabine [158798-73-3]

2-Vinyl-4-methyl thiazole [45534-10-9]

Benzyloxyacetyl chloride [19810-31-2]

3.4-difluorobenzotrifluoride [32137-19-2]

Dimethyl itaconate [617-52-7]

3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride [785-56-8]

N-(Triphenylmethyl)-5-(4'-bromomethylbiphenyl-2-yl-)tetrazole [124750-51-2]

3,5-Difluorobenzoic acid [455-40-3]

5H-5-methyl-6.7-dihydrocylopenta pyrazine [23747-48-0]

2,5-Dimethoxytetrahydrofuran [696-59-3]

2-(4-Chloro phenoxy)tert butane [18995-35-2]

Cefuroxim [55268-75-2]

Tyramine [51-67-2]

Sulfadimethoxypyrimidine (SDM) [3468-01-7]

4-Chloro-3-methylbenzoic acid [7697-29-2]

4-Bromodiphenylamine [54446-36-5]

3-Bromo-2-nitrophenol [76361-99-4]

5-Chlorosalicylaldehyde [635-93-8]

Methyl 4-(Trifluoromethyl)benzoate [2967-66-0]

2-Biphenylcarboxylic acid [947-84-2]